Fëmijët në Kosovë

UNICEF-i në Kosovë promovon përfshirjen sociale të fëmijëve më të cenueshëm. Jemi të përkushtuar që mos ta lëmë asnjë fëmijë prapa!

Child photo from Kosovo
UNICEF/2021/S.Karahoda