ÇFARË BËJMË NE

UNICEF është lider botëror që promovon dhe mbron të drejtat e fëmijëve në 190 shtete, përfshirë edhe Kosovën.

On 14 October 2016, the afternoon sunlight reflects up on Maha Nasen who is six years old and has large green eyes.