“Zgjidhja e lomshit” për fëmijët me aftësi të kufizuara

Bashkimi Evropian dhe UNICEF-i lansojnë një fushatë publike për ta promovuar përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Kosovë

English
UNICEF/2023/A.Nimani