„Razvezivanje čvora“ za decu sa smetnjama u razvoju

Evropska unija i UNICEF pokreću javnu kampanju za promovisanje inkluzije dece sa smetnjama u razvoju na Kosovu

English
UNICEF/2023/A.Nimani