Kampanje i zagovaranje

UNICEF radi sa medijima i drugim partnerima na podizanju svesti o pravima deteta, promeni stavova i praksi i promovisanju kvalitetnih usluga prilagođenih deci za svako dete.

English
UNICEF