პუბლიკაციები და ანგარიშები

გაეროს ბავშვთა ფონდის მუშაობა ეფუძნება ემპირიულ მონაცემებს, დამოუკიდებელ შეფასებებს, კვლევებსა და სიღრმისეულ ანალიზს.

Child reading a book
UNICEF/Geo-2013/Khizanishvili

გაეროს ბავშვთა ფონდის მუშაობა ეფუძნება ემპირიულ მონაცემებს, დამოუკიდებელ შეფასებებს, კვლევებსა და სიღრმისეულ ანალიზს. 

ჩვენ ვიყენებთ კვლევებს, შეფასებებსა და მონაცემებს იმის დასადგენად, თუ რა უფრო ეფექტიანია ბავშვებისთვის. ჩვენ ვემყარებით სანდო მტკიცებულებებს პროგრამების, კამპანიებისა და ინიციატივების შესამუშავებლად ყველაზე პრობლემურ სფეროებში. გაეცანით ჩვენს ანგარიშებს, მონაცემებსა და კვლევებს. 

პუბლიკაციები

ანგარიშები