Училището вече е онлайн и там трябва да има място за всички

Помогни всяко дете да учи и да се раазвива

УНИЦЕФ
Момче с увреждане се усмихва, защото има възможност да учи и с връстниците си онлайн
UNICEF Bulgaria/2020
Момиче се усмихва, тъй като има възможност да учи дистанционно, чрез новата онлайн платформа на УНИЦЕФ