ООН и партньори призовават за оказване на помощ на бежанците от Украйна в България в размер на 43.4 милиона щатски долара

Българското правителство трябва да осигури жизненоважна подкрепа за до 200 000 бежанци от Украйна в България

16 Февруари 2023
Полицай носи на ръце заспало дете, докато семейството му -  майка с 3 деца пресичат границата на Украйна с Молдова
UNICEF/UN0615924/Tremeau

С оглед на това, че войната в Украйна навлиза във втората си година, агенции на ООН в България и хуманитарни организации, днес отправят призив за набиране на 43,4 милиона щатски долара, за да помогнат на българското правителство да осигури жизненоважна подкрепа за до 200 000 бежанци от Украйна в страната. Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) призовава за набиране на 6,5 милиона щатски долара, чрез които, в партньорство с правителството, общините и гражданските организации, да бъдат подкрепени украинските деца бежанци у нас и хората, които се грижат за тях. 

По официални данни на Държавната агенция за бежанците и Главна дирекция „Гранична полиция“ от 24 февруари 2022 г. насам в България са влезли близо 1,1 млн. украински граждани. България е регистрирала за временна закрила повече от 151 000 бежанци от Украйна, а около 50 000 са останали в страната.

„Народът и правителството на България щедро приеха и помогнаха на десетки хиляди украинци в нужда, в забележителна проява на солидарност с тежкото положение на бежанците“, заяви Седа Кузуджу, представител на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците в България и координатор по въпросите на бежанците. „Като една от първите страни в Европейския съюз, които предоставиха временна закрила, България подкрепи бежанците с подслон и основни услуги и им осигури редица права, включително правото на работа.“

„Въпреки това, тъй като войната продължава, бежанците се нуждаят от постоянна подкрепа и солидарност, докато успеят да се завърнат по домовете си в безопасност и с достойнство, което трябва да остане приоритет“ – каза Кузуджу. „Украинците имат многобройни връзки с България и са пристигнали в страната с богати умения и опит, както и желание да дадат своя принос към приемащите ги общности.“

Днешният апел е част от регионалния План за отговор на бежанска ситуация (ПОБС) от Украйна, стартиран в Женева на 15 февруари с предвидени 1,7 млрд. щатски долара. Планът включва 10 държави, приемащи бежанци, а именно България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния и Словакия, с около 250 партньори – повече от половината от които са национални партньори. Тези средства ще помогнат на 4,2 милиона украински бежанци и на общностите в страните, които ги приемат.

Хуманитарната ситуация в Украйна се влоши рязко през 2022 г., след като инвазията на Руската федерация ескалира осемгодишния конфликт в източната част на страната в пълномащабна война. Опустошенията и разрушенията са потресаващи, като около 40 % от населението на Украйна вече се нуждае от хуманитарна помощ и закрила. Войната също така принуди много хора да напуснат Украйна, което доведе до хуманитарна криза с мащаби, на които Европа не е била свидетел от десетилетия.

Войната оказва опустошително въздействие и върху украинските деца, които продължават да се справят със страха, тревогата, раздялата със семейството, изселването от родните им места, изолацията и пълното преобръщане на детството им. За да се предотврати появата на цяло едно поколение, белязано от този жесток конфликт, интеграцията на украинските деца бежанци в националните образователни системи трябва да се превърне в приоритет, заедно с подкрепата за психичното здраве и достъпа до всички основни услуги.

"С наближаването на една година от опустошенията и разселването именно децата са тези, които страдат от смъртоносните последици на тази брутална война",

заяви Кристина де Брюин, представител на УНИЦЕФ в България. 

Сега те трябва да получат всички възможности да учат, да се развиват и да общуват със своите връстници в безопасна учебна среда, докато ние работим с партньорите си за укрепване на местните системи, за да обслужваме по-добре децата бежанци след тази извънредна ситуация"

Миналата година регионалните партньори по ПОБС достигнаха до милиони бежанци от Украйна, предоставяйки им закрила и помощ, включително над 1,1 милиона души, които получиха подкрепа за достъп до закрила, както и над 609 000 деца, които се възползваха от услуги за закрила на детето. Почти 1 милион бежанци получиха помощ в натура, а над 885 000 души получиха спешна парична помощ за покриване на основните си нужди.

През 2023 г. главата от регионалния ПОБС, която се ръководи от ВКБООН и агенцията за бежанците на ООН, касаеща България, представлява твърдия ангажимент на 18 хуманитарни партньори да работят съвместно и чрез координиран отговор по предизвикателствата, засягащи бежанците, бягащи от Украйна и нуждаещи се от международна закрила, както и засегнатите приемащи общности. Значителен акцент в междуведомствения отговор в България е насочен към подкрепа на правителството в предоставянето на ключови услуги по линия на закрилата, подкрепа за препитание и възможности за приобщаване. С оглед на възможността за увеличаване на броя на бежанците през 2023 г. усилията на властите за реагиране ще бъдат допълнени от координирани интервенции на агенциите на ООН, националните НПО, участниците в гражданското общество, общностните и религиозните организации и Международната федерация на Червения Кръст, по съгласуван и последователен начин.


Партньори на регионалния ПОБС в България са агенциите на ООН: Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), Международната организация по миграция (МОМ), Световната здравна организация (СЗО); националните НПО: „Помощ за Украйна“, „Ак-Нордост“, Сдружение „Енергия“, Български Хелзинкски комитет, Фондация „Достойнство“, Фондация „Достъп до права“, Фондация „Питуари“, Фондация „Рийчаут“, Ситуационен център „Отворени врати“, Фондация „Подкрепа и обновление на Украйна“, Фондация „За доброто“; Международен комитет на Червения Кръст и Червенокръстките дружества: Български Червен кръст, религиозни организации, „Каритас България“, регионални организации, Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD).

Контакт за медии

Боряна Гидикова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ в България
Тел.: +359 893 52 52 40

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.