В отговор на COVID-19: УНИЦЕФ България продължава да подкрепя децата и семействата

Българският офис на Детския фонд на ООН получи 100 000 долара от глобални дарения, които ще използва, за да отговори на растящите нужди на децата

УНИЦЕФ
В отговор на COVID-19: УНИЦЕФ България продължава да подкрепя децата и семействата
UNICEF Bulgaria/2020/Yotova
30 Юли 2020

УНИЦЕФ България продължава да подкрепя децата, засегнати от влиянието на пандемията от COVID-19. Българският офис на Детския фонд на ООН получи 100 000 долара (около 170 000 лева) от дарения на глобално ниво, набрани след призива на УНИЦЕФ за Хуманитарен отговор за децата, за да посрещне растящите нужди на децата и техните семейства, особено най-уязвимите.

Пандемията от COVID-19 е безпрецедентна ситуация, която е и ще продължи дълго да влияе върху живота на децата. Тя показа дълбоките неравенства в нашите общества и слабостите в държавните системи. Все още има огромна нужда да подкрепим социалното, физическото, психичното и емоционалното развитие на децата, тяхното обучение и благосъстояние. Получените средства ще бъдат използвани за превенция на заболяването, подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и закрила, както и комуникация за риска и ангажиране, с фокус върху сферите, където има най-остра нужда.

УНИЦЕФ в България действа в много направления в подкрепа на най-уязвимите деца и семейства и до момента, по време на кризата с COVID-19, общата стойност на подкрепата е 143 755 щатски долара, или 250 996 лв. Предоставихме на Министерството на здравеопазването лични предпазни средства, включително хирургически маски, защитно облекло и очила. Доставихме 10 тона материали на над 40 общини. Хигиенни принадлежности и образователни комплекти достигнаха до 3526 семейства с 9448 деца.

УНИЦЕФ България работи и с партньори, за да бъде гарантиран достъпът до дистанционно обучение, включително до онлайн обучение, за най-уязвимите деца. 40 образователни медиатори в повече от 20 общини бяха подкрепени, за да подпомагат дистанционното обучение за децата, а като част от националната кампания „Стара техника за ново начало“, инициирана от Център „Амалипе“ 400 деца получиха таблети, за да могат да учат дистанционно. Допълнително още 13 деца бежанци и мигранти бяха подкрепени с таблети.