Годишен доклад на УНИЦЕФ България 2016

Резултати за децата

Майка и баща са прегърнали дете. Виски са щастливи и гледат към камерата.
UNICEF Bulgaria/2017

Акценти

Годишен доклад на УНИЦЕФ България за 2016 г. - видео

През 2016 г. Детският фонд на ООН отбеляза 70-ия си рожден ден. Това бе повод за радост от положителните промени в живота на децата, но и за притеснение относно оставащите предизвикателства. Навършиха се и 10 г. от създаването на Офиса на УНИЦЕФ в България –затова подновихме обещанията си към момчетата и момичетата в страната. Вие – децата и семействата, представителите на правителствени и неправителствени организации, общини, агенции на ООН, научна общност, корпоративни партньори и индивидуални дарители – всички ВИЕ сте част от промяната, за която помагаме на България - да реализира правата и благосъстоянието на всяко дете – и ви БЛАГОДАРИМ за вашата всеотдайност и ангажираност. По време на гала и концерт-телетон по bTV “Заедно. За всяко дете“над 100 популярни личности от музиката, киното, спорта, талантливи млади хора и деца, обединиха сили и извисиха глас от сцената и в директни разговори със зрители по телефона – за да се борим заедно срещу несправедливостта и за равноправието, така че всяко дете в България да развие потенциала си. Множество лидери на мнение написаха своите „Малки истории за всяко дете“ с пожелание за по-добро и сигурно детство.

Точно тази способност на УНИЦЕФ да обединява съюзници около общи каузи ни дава възможност да достигнем до децата и семействата, до които най-трудно се достига – и да помогнем на най-уязвимите. Чрез силата на тази постоянна ангажираност и застъпничество ние сме гласът НА децата и гласът ЗА децата. Ето защо през 2016 г. заедно с партньорите ни подкрепихме следните неотменни права:

:: За всяко дете, семейство“: Преходът от резидентна към грижа от семеен тип  и в общността е вече необратим – и към края на 2016 г. броят на деца, живеещи в големи институции, е намалял с 85% спрямо 2010 – така 1029 деца са били в резидентна грижа, а 2381 - в приемни семейства.

:: За всяко дете, благосъстояние“: Направихме възможно откриването в област Монтана на 2 центъра за подкрепа в общността – в допълнение на вече съществуващите 3 в област Шумен. „Така, 5-те Семейно-консултативни центрове, подкрепени от УНИЦЕФ, достигнаха донад 2000 най-уязвими семейства в маргинализираните общности, оказаха подкрепаза достъп до детска градина, здравеопазване и образование на децата; развиха родителските умения и предоставиха индивидуално консултиране, за да гарантират правото на децата да живеят в грижовна и подкрепяща семейна среда.“

:: За всяко дете, най-добър старт в живота“: Подкрепихме Центровете за майчино и детско здраве в Сливен и Шумен да предоставят съдействие, информация и насоки за грижа на малки деца на 6 400 семейства и бременни жени и по този начин обхванахме повече от 65% от всички деца до 3-годишна възраст в тези области – а правителството се ангажира да въведе патронажната грижа на национално ниво.“ Подобрихме уменията на над 350 родители чрез „Работилница за родители“, а посланията на международния документален филм „Началото на живота“, насърчаващ ранното детско развитие, достигнаха до хиляди родители.

:: „За всяко дете, качествено образование“: Подкрепихме създаването на приобщаваща среда в 35 детски градини в страната – това се случи през 2016 г. като резултат от кампанията от 2015 „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ, bTV, партньори и дарители. Така подкрепихме правото на децата със специфични потребности и увреждания да учат, играят и растат заедно с връстниците си. За да развием още повече солидарността между децата, популяризирахме „Най-големият урок в света“ сред 15 000 ученици. Те се запознаха с теми като насилието, бедността, нуждата от равенство между половете и опазване на околната среда. Тези усилия на УНИЦЕФ да овласти момичетата и момичетата като носители на промяната, за да се постигнат глобалните Цели за устойчиво развитие, бяха изтъкнати на най-високо ниво, когато президентът на България, Росен Плевнелиев, призова през 2016 г. участниците в Общото събрание на ООН за това децата са в центъра на националните и световни политики, за да построим заедно един по-сигурен и по-справедлив свят.

:: „За всяко дете, закрила“: Застъпничество и подкрепа бяха основните задачи на 3-те Центъра „Зона ЗаКрила“, създадени след кампанията на УНИЦЕФ, bTV, партньори и дарители Бъдеще без насилие за всяко дете“ от 2015 г.  През 2016-а те оказаха подкрепа на 164 деца жертви на насилие и техните семейства в областите Монтана, Шумен и София – благодарение на експертните умения на нашите партньори от неправителствения сектор. Предоставянето на закрила бе в центъра на усилията ни да окажем подкрепа и на децата бежанци и мигранти, особено на непридружените и разделените от своите семейства. Работихме заедно с партньори за мониториране правата и благосъстоянието им, както и  за оказването на подкрепа за превъзмогване на травмите от преживените конфликти и предоставяне на възможност отново да играят и учат  –в специално създадени зони за деца. УНИЦЕФ също така работи за повишаване чувствителността на обществото чрез глобалните инициативи „Приказки с нещастен край“ и „Акт на хуманност“, целящи противостоене на дискриминацията спрямо децата бежанци и мигранти.

:: „За всяко дете, достъп до правосъдие“Подкрепихме Министерство на правосъдието в ускоряването на  реформата на системата за детско правосъдие чрез  разработването на законодателство, отговарящо на международните стандарти. Новият закон ще гарантира: че деца под 14-годишна възраст няма да бъдат лишавани от свобода; деца няма да бъдат настанявани в центрове от затворен тип заради статусни нарушения, за които никой възрастен не би бил наказан; прилагането на алтернативни мерки и използването на лишаването от свобода като крайна мярка за най-кратък срок. Но истинската промяна трябва да започне от нагласите на хората. Затова УНИЦЕФ обедини множество партньори и проведохме кампанията „Осъдено детство? Справедливост за всяко дете“ заедно с Нова Телевизия, Министерство на правосъдието, Прокуратурата на Р. България, Министерство на образованието и науката – с цел промяна на  негативните социални норми спрямо децата и младежите, допуснали грешка в живота си, за да им се даде реален шанс за развитие.

:: „За всеки младеж, втори шанс“:  Промотирахме и социално предприемачество в област Шумен с цел ангажиране и реинтегриране на млади хора, които не учат, не работят и не са в процес на придобиване на професионални квалификации. Също така набелязахме добри практики за предотвратяване отпадането от училище и тествахме успешно иновативен подход за подобряване образователните постижения на момчета и момичета от уязвими общности.

:: За всяко дете, участие“:  Подкрепихме партньорите ни във важната мисия гласът на децата и младежите да бъде чут. Изпълнихме и обещанието си  към момичетата и момчетата, които се включиха в първата национална онлайн консултация през 2015 г., и създадохме училищни УНИЦЕФ клубове за правата на детето, чиито инициативи достигнаха до 3500 ученици. Правото на децата да участват във взимането на решения, които ги засягат, бе подкрепено и от дългосрочната кампания „Моят глас е важен“на УНИЦЕФ и Инвестор Медиа Груп.

:: „За всяко дете, грижа“: За да бъдат опазени по-добре правата и благосъстоянието на децата в България, УНИЦЕФ сключи стратегически споразумения с ключови партньори през 2016 г. Без Вас – представители на правителство, местни власти, неправителствени организации, медицински центрове, училища и детски градини, медии, корпоративни партньори и индивидуални дарители – нямаше да е възможно постигането на положителните резултати, които представихме. БЛАГОДАРИМ за солидарността и на всички над 40 000 индивидуални БЛАГОДЕТЕЛИ, които редовно допринасят за благосъстоянието и спазването правата на децата в България чрез подкрепа към УНИЦЕФ, както и на хилядите ни съмишленици във Фейсбук, Туитър, Инстаграм, Ю-тюб, уебсайт. Нашите постижения са и ВАШИ. Заедно можем да достигнем до Всяко дете!

Майка се усмихва, прегърнала бебе
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски