Напредък на инициатива „Заедно от детската градина“

Годишен отчет

Момче от детска градина с изцапани с боя ръце гледа към камерата и се усмихва.
UNICEF Bulgaria/2017/LYotova

Акценти

От началото на благотворителна и застъпническа кампания на УНИЦЕФ и bTV „Заедно от детската градина“, до август 2019 година 35 детски градини в областите София-град, Шумен, Сливен и Монтана направиха своите първи крачки към по-качествено предучилищно образование за деца със специфични потребности. За периода на инициативата над  5000 деца получиха подкрепа и ежедневен достъп до психолог и логопед. Над 500 учители, помощник възпитатели и 72 специалисти участваха в специализирани обучения в сферата на приобщаващото образование. 960 деца преминаха скрининг тест за обучителни трудности, който позволи на ранен етап да се идентифицира нуждата от подкрепа.

Момче от детска градина с изцапани с боя ръце гледа към камерата и се усмихва.
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български

Files available for download