Да дадем най-добър старт на всяко дете

Затрудненията в развитието на детето могат да бъдат преодолени, когато бъдат открити навреме

Дете се усмихва и сочи към камерата