Почти 240 милиона деца с увреждания по света показва най-мащабният статистически анализ на УНИЦЕФ

Нов доклад на УНИЦЕФ разкрива дълбочината на лишенията, изпитвани от 1 на 10 деца с увреждания по света предвид няколко индикатора на благосъстояние, включително здраве, образование и защита

10 Ноември 2021
Мария Александрова - младешки шампион на УНИЦЕФ България
UNICEF Bulgaria/2021/Yotova

НЮ ЙОРК/София, 10 ноември 2021 г. – Броят на децата с увреждания в световен мащаб се изчислява на почти 240 милиона според нов доклад на УНИЦЕФ. Децата с увреждания са в неравностойно положение в сравнение с децата без увреждания по повечето показатели за благосъстоянието на децата, се казва в доклада.

„Това ново изследване потвърждава това, което ние вече знаем: Децата с увреждания са изправени пред много, често трудни за преодоляване, препятствия в реализирането на правата си“

отбеляза Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

„От сериозни въпроси като достъпа им до образование, до прости, но важни неща, като някой да им чете приказки у дома, вероятността децата с увреждания да бъдат включени или чути е много по-малка по почти всеки един показател. Твърде често децата с увреждания просто остават на заден план“.

Докладът включва съпоставими в международен план данни от 42 държави и обхваща над 60 показателя за детско благосъстояние – от хранене и здраве до достъп до вода и санитарно-хигиенни условия, образование и защита от насилие и експлоатация. Наборите от данни са разпределени по вид функционално затруднение и тежест, пол, икономически статус и държава. Докладът ясно показва бариерите, които пречат на децата с увреждания да участват пълноценно в обществата, и как това често води до здравословни проблеми и трудности в социалните отношения.

В сравнение с децата без увреждания, за тези с увреждания е:

-          24% по-малко вероятно да получат ранно стимулиране и отзивчива грижа.

-          42% по-малко вероятно да имат основни умения за четене и броене.

-          25% по-вероятно да страдат от загуба на тегло и 34% – от забавяне в растежа.

-          53% по-вероятно да имат симптоми на остри респираторни инфекции.

-          49% по-вероятно никога да не са посещавали училище.

-          47% по-вероятно да не посещават основно училище, 33% по-вероятно да не посещават средно училище и 27% по-вероятно да не посещават висше училище.

-          51% по-вероятно да се чувстват нещастни.

-          41% по-вероятно да се чувстват дискриминирани.

-          32% по-вероятно да са обект на тежки телесни наказания.

Специфичните изживявания на хората с увреждания обаче се различават значително. Анализът демонстрира, че съществува цял спектър от рискове и възможни последици в зависимост от вида увреждане, местожителството на детето и до какви услуги има достъп то. Това подчертава колко е трудно да се правят обобщаващи изявления относно бариерите пред децата с увреждания и колко е важно да се разработят целеви решения за адресиране на неравенствата.

Достъпът до образование е една от многото теми, разгледани в доклада. Налице е широко съгласие за важността на образованието, но децата с увреждания все още изостават в учението. Според доклада децата, които изпитват затруднения в общуването и в това да се грижат за себе си, е най-вероятно да не посещават училище, независимо от етапа на образование. Броят на децата, които не посещават училище, е най-голям сред децата с множество увреждания и неравенствата се задълбочават още повече, като се отчете и тежестта на увреждането.

„Приобщаващото образование не трябва да бъде лукс. Прекалено дълго време децата с увреждания са изключвани от обществото по начин, който нито едно дете не заслужава. Моят личен опит като жена с увреждане потвърждава това твърдение“

-казва Мария Александрова, 20 г., млад застъпник за приобщаващо образование в България.

„Никое дете, особено най-уязвимото, не трябва да се бори само́ за основните си човешки права. Имаме нужда правителствата, заинтересованите страни и неправителствените организации да гарантират, че децата с увреждания ще имат равен, приобщаващ достъп до образование“.

УНИЦЕФ работи с партньори на глобално и местно ниво, за да помогне за реализирането на правата на децата с увреждания. Всички деца, включително тези с увреждания, трябва да имат гласност по въпросите, засягащи живота им, както и възможност да реализират своя потенциал и да упражняват правата си.


УНИЦЕФ призовава правителствата да:

  • Предоставят на децата с увреждания равни възможности. Правителствата трябва да работят съвместно с лицата с увреждания, за да гарантират приобщаващи услуги и равнопоставен достъп до образование и да премахнат стигмата в общностите и обществата.
  • Да провеждат консултации с хора с увреждания и да вземат предвид целия спектър от увреждания, както и специфичните потребности на децата и техните семейства, когато предоставят приобщаващи услуги и равнопоставен достъп до качествено образование.

Анализът има за цел да увеличи включването на 1 от 10 деца и млади хора с увреждания по целия свят, като гарантира, че те са преброени, консултирани и взети под внимание при вземането на решения.

Новата глобална оценка на броя на децата с увреждания е по-висока в сравнение с предишните оценки и се основава на по-цялостно и всеобхватно разбиране за уврежданията, като взема предвид функционални затруднения, включително тревожност и депресия.

„Изключването често е следствие от невидимостта“, каза Фор. „От много дълго време нямаме надеждни данни за броя на децата с увреждания. Когато не успяваме да преброим, обмислим и се консултираме с тези деца, ние не успяваме да им помогнем да достигнат огромния си потенциал.”

Контакт за медии

Красимира Антимова
Директор „Комуникации“
УНИЦЕФ България
Тел.: +359 882 344 553

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

Следвайте ни във Фейсбук, Туитър и Инстаграм.