Moj put pripravnika romskog porijekla u UNICEF-u Bosni i Hercegovini

Kao mladi romski lider, aktivista i edukator za djecu i mlade, imao sam jedinstvenu priliku da učim i rastem na različite načine.

Abdija Beganovic
Abdija Beganović
UNICEF
20 Februar/veljača 2024