Mladi Novog Travnika na stručnom predavanju o COVID-19

“Internet je opširan i tamo možemo naići i na lažne informacije, zato je dobro da imamo priliku informisati se i na ovaj način”

Almir Panjeta za UNICEF
Mladi Novog Travnika na stručnom predavanju o COVID-19
UNICEF/Panjeta
14 Septembar/rujan 2022