Donacija još 20 LCD uređaja zdravstvenim ustanovama i institucijama u Federaciji BiH

UNICEF BiH nabavkom 20 LCD uređaja želi podržati i alternativne metode komunikacije sa zajednicom

Senad Doric
UNICEF BiH nabavkom 20 LCD uređaja želi podržati i alternativne metode komunikacije sa zajednicom
UNICEF/Doric
12 Septembar/rujan 2022