Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U svijetu je oko 240 miliona djece sa smetnjama u razvoju; Moramo ih vidjeti, uračunati i uključiti

02 Decembar/prosinac 2021
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
UNICEF/Panjeta

3. decembar 2021: UNICEF radi na izgradnji svijeta u kojem djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ostvaruju svoj puni potencijal, odrastaju zdravi, obrazovani, zaštićeni, poslušani i angažovani u svojim zajednicama. Danas, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, slavimo doprinos i potencijal sve djece sa smetnjama u razvoju.

UNICEF-ova nova statistička analiza invaliditeta navodi da u svijetu ima 240 miliona djece sa smetnjama u razvoju. Za djecu sa smetnjama u razvoju je:

 • 24 posto manje vjerovatno da će dobiti ranu stimulaciju i njegu koja im odgovara.
 • 42 posto manje vjerovatno da će imati osnovne vještine čitanja i računanja.
 • 53 posto veća vjerovatnoća da će imati simptome akutne respiratorne infekcije.
 • 49 posto je veća vjerovatnoća da nikada nisu pohađali školu.
 • 47 posto je veća verovatnoća da će biti van osnovne škole
 • 51 posto veća vjerovatnoća da će se osjećati nesrećno.
 • 41 posto veća vjerovatnoća da će se osjećati diskriminirano.
 • 32 posto veća vjerovatnoća da će doživjeti teške tjelesne kazne.

Izvještaj pročitajte ovdje: https://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-report-2021/

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2
UNICEF/Calkic

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, UNICEF poziva vlade da  obezbijede jednake mogućnosti djeci sa smetnjama u razvoju. Vlade moraju raditi zajedno sa osobama sa invaliditetom, stručnjacima koji rade sa djecom, preduzećima i organizacijama kako bi osigurali sljedeće:

 • Sve usluge su inkluzivne i pristupačne: registracija rođenja, rani razvoj, obrazovanje, zdravstvo, ishrana, imunizacija, voda i sanitarne usluge, te socijalne usluge moraju biti dostupne i uključive djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, gdje god da žive , kako u vremenima stabilnosti, tako i u vanrednim situacijama.
 • Obrazovanje je inkluzivno i dostupno: svi aspekti obrazovanja moraju biti dostupni kako bi se podržalo učenje i razvoj djece sa smetnjama u razvoju, uključujući dostupne materijale za učenje i inkluzivne nastavne planove i programe, obezbjeđivanje asistivnih tehnologija, obuku nastavnika i administratora, kao i obezbjeđivanje pristupačne infrastrukture, prostore za rekreaciju, te prijevoz.
 • Stigma i diskriminacija su iskorijenjeni: Glas djece sa smetnjama u razvoju se pojačava ulaganjem u strategije na više nivoa i donošenjm  politika koje se bore protiv institucionalne stigme i diskriminacije i osnaživanje djece, porodica i zajednica da inspirišu pozitivnu promjenu stavova.

Prilikom pružanja inkluzivnih usluga i kvalitetnog obrazovanja neophodno je konsultovati osobe sa invaliditetom i njihove porodice, te uzeti u obzir čitav spektar invaliditeta, kao i specifične potrebe dece i njihovih porodica. Status djece sa teškoćama u razvoju se unapređuje:

 • Promovisanjem odgovornog staranja, politika prilagođenih porodici i određivanjem prioriteta programa na nivou zajednice kako bi se omogućilo porodicama da brinu o svojoj deci kod kuće, ili da se obezbede porodične ustanove alternativne njege.
 • Omogućavanjem usluga podrške dostupnim djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama i njihovom integracijom u zdravstvenu zaštitu, u zajednice, škole, službe zaštite i pravosuđa i prostore za djecu i mlade pogođene vanrednim situacijama.
 • Podrškom sistemima dječije zaštite i radnoj snazi ​​da poboljšaju svoje kapacitete za sprečavanje odvajanja djece sa smetnjama u razvoju od njihovih porodica, okončaju institucionalizaciju, te spriječe i reaguju na nasilje, eksploataciju, zlostavljanje, zanemarivanje i štetne prakse prema djeci različitih vrsta invaliditeta.

 

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u