OECD-ovi pregledi evaluacije i procjene u obrazovanju

Bosna i Hercegovina

OECD-ovi pregledi evaluacije i procjene u obrazovanju
UNICEF/Kapetanovic

Naglašeno

Bosna i Hercegovina (BiH) je u proteklih nekoliko godina proširila pristup obrazovanju, a međunarodna istraživanja otkrivaju da su učenička postignuća slična onima u drugim ekonomijama Zapadnog Balkana. Međutim, međunarodni podaci također pokazuju da veliki udio učenika/ca u BiH završava obrazovanje, 
a da nisu usvojili osnovne kompetencije i da sveukupna postignuća zaostaju za prosječnim ishodima učenja koje postižu učenici/e u zemljama OECD-a i EU-a. Složena struktura upravljanja u BiH i ograničena saradnja među vladama, kao i niz ograničenja kapaciteta i neučinkovita raspodjela resursa otežavaju kolektivne napore za unapređenje podučavanja i učenja u zemlji. 
Kreatori politika u BiH trebaju ojačati saradnju između nadležnih obrazovnih vlasti i aktera na državnom nivou u svrhu izrade ciljanih i realnih reformi. Uspostavljanje kulture kreiranja politika zasnovanih 
na dokazima također može doprinijeti unapređenju obrazovnih ishoda tako što će promovisati više odgovornosti i transparentnosti u svim obrazovnim sistemima zemlje i tako što će svim učenicima/ama pružiti kvalitetne mogućnosti za učenje. Takvi napori su ključni za ekonomski razvoj i društveni prosperitet BiH. 
OECD i UNICEF proveli su ovu analizu evaluacije i procjene u obrazovnim sistemima u BiH u bliskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine i nadležnim obrazovnim vlastima  na nivou entiteta, Brčko distrikta i kantona. Konkretno, ova analiza pruža međunarodnu perspektivu o sistemima procjene i evaluacije u obrazovanju i donosi preporuke kako BiH može kapitalizirati na perspektivnim politikama i praksama koje podržavaju učenje učenika/ca. Prijedlozi sadržani u ovom izvještaju stavljaju podučavanje i učenje u središte ovih praksi, što znači da vrednovanje učeničkih postignuća, vrednovanje rada nastavnika/ca i škola te evaluacija sistema doprinose krajnjem cilju da se učenicima/ama pomogne učiti. 
Ova analiza naslanja se na dugogodišnju saradnju OECD-ove Direkcije za obrazovanje i vještine sa UNICEF-om. Imala je koristi od komplementarnog iskustva i stručnosti naših organizacija i pruža analizu evaluacije i procjene u obrazovnim sistemima u BiH koja je prilagođena kontekstu ove zemlje. 
Iznad svega se nadamo da će ova analiza biti korisna referenca za Bosnu i Hercegovinu u njenim reformama ovih sistema. Uz nastavak napora vlasti na nivou BiH da pruže zajednički obrazovni okvir 
za učenike/ce širom zemlje, analiza nudi informisane smjernice koje će pomoći nosiocima odlučivanja da postignu ovaj i druge ciljeve. Nadamo se da će doprinijeti izgradnji obrazovnih sistema koji pomažu svakom učeniku/ci da bude uspješan. 

OECD-ovi pregledi evaluacije i procjene u obrazovanju
Autor
Caitlyn Guthrie, Anna Vitoria Perico E Santos, Kirsteen Henderson, Annie Norfolk-Beadle, Elizabeth Fordham, Aleksandar Baucal
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski