Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama

Zaštita djece i obrazovnih ustanova je od naročitog značaja.

Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama
UNICEF

Naglašeno

Ovaj dokument ima za cilj da pruži jasne i praktične smjernice za siguran rad kroz prevenciju, rano otkrivanje i kontrolu COVID-19 u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Iako su izrađene namjenski za zemlje u kojima je već potvrđeno širenje COVID-19, ove smjernice su relevantne i u svim drugim kontekstima. Edukacija može podstaći učenike da postanu zagovarači prevencije i kontrole kod kuće, u školi i u zajednici tako što će druge upoznavati sa načinima sprečavanja širenja virusa. Siguran nastavak rada škola ili njihovo ponovno otvaranje nakon prekida nastave zahtijeva pažljivo planiranje, ali se time, pod uslovom da se to uradi na pravilan način, može doprinijeti promoviranju javnog zdravlja.

 

Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Bosanski/Hrvatski/Srpski, Engleski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 643,85 KB)