Գիտակցված ծնողավարում պատերազմական և հետպատերազմական իրավիճակներում

Այս ձեռնարկը կօգնի ծնողներին ճանաչել և հասկանալ իրավիճակի հետ կապված երեխաների հույզերը, մտքերը, վարքը և արդյունավետ արձագանքել դրանց։

Հայրը դստերն օգնում է կատարել տնային աշխատանքները։
UNICEF Armenia/2029/Babajanyan VII photo

Կարևոր ակնարկներ

Պատերազմական իրավիճակը և դրան հաջորդող հետպատերազմական շրջանը բավականին բարդ փուլեր են ողջ ընտանիքի՝ թե՛ մեծահասակի, թե՛ երեխաների համար։ Ընդ որում՝ նման իրավիճակներում ծնողների վարքը, արձագանքման ձևորը, հակազդումները իրավիճակին ուղղակիորեն ազդում են նաև երեխաների ինքնազգացողության վրա։ Ուստի, այս բարդ փուլում կարևոր է բարձրացնել ծնողների իրազեկվածությունը երեխաների հնարավոր հակազդումների և դրանց տրվող արդյունավետ արձագանքների մասին։ 

Ձեռնարկում ներկայացված տեսական նյութը, գործնական առաջադրանքները և պատկերազարդ օրինակները կօգնեն ծնողներին ճանաչել և հասկանալ իրավիճակի հետ կապված երեխաների հույզերը, մտքերը, վարքը և արդյունավետ արձագանքել դրանց։

Ձեռնարկը կարող է նաև օգտակար լինել երեխաների և ծնողների հետ աշխատող մասնագետների համար։

Մոր և երեխայի իլուստրացիա։
Հեղինակ(ներ)
Ծնողի դպրոց ՀԿ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Հրապարակման օր
Լեզուներ
Հայերեն

Առկա փաստաթղթերը