16 Փետրվար 2021

Գիտակցված ծնողավարում պատերազմական և հետպատերազմական իրավիճակներում

Պատերազմական իրավիճակը և դրան հաջորդող հետպատերազմական շրջանը բավականին բարդ փուլեր են ողջ ընտանիքի՝ թե՛ մեծահասակի, թե՛ երեխաների համար։ Ընդ որում՝ նման իրավիճակներում ծնողների վարքը, արձագանքման ձևորը, հակազդումները իրավիճակին ուղղակիորեն ազդում են նաև երեխաների ինքնազգացողության վրա։ Ուստի, այս բարդ փուլում կարևոր է բարձրացնել ծնողների իրազեկվածությունը երեխաների հնարավոր հակազդումների և դրանց տրվող արդյունավետ արձագանքների մասին։  Ձեռնարկում ներկայացված տեսական նյութը, գործնական առաջադրանքները և պատկերազարդ օրինակները կօգնեն ծնողներին ճանաչել և հասկանալ իրավիճակի հետ կապված երեխաների հույզերը, մտքերը, վարքը և արդյունավետ արձագանքել դրանց։ Ձեռնարկը կարող է նաև օգտակար լինել երեխաների և ծնողների հետ աշխատող մասնագետների համար։