Analiza e Situatës së Fëmijëve dhe Adoleshentëve në Shqipëri

2021

Situation
UNICEF/ALBANIA/2021

Rreth nesh

Raporti i vitit 2021 përfaqëson një analizë të pavarur të situatës së fëmijëve dhe adoleshentëve dhe të drejtave të tyre në Shqipëri, e cila mund të përdoret nga të gjitha palët e interesit në vend për të identifikuar dhe për të adresuar pengesat dhe mundësitë për realizimin e plotë të çdo të drejte të çdo fëmije.

front page