21 Nëntor 2023

E VËRTETA N'DRIT

Shërbime dhe konkurse për fëmijë dhe të rinj, Bibliotech Hub Një zinxhir folezash teknologjie për fëmijë dhe të rinj ku ata mësojnë më shumë rreth botës digjitale. Bibliotech Challenge Sfida BiblioTech është një konkurs kombëtar teknologjik për fëmijë dhe të rinj, për t'i inkurajuar ata të zhvillojnë ide teknologjike dhe inovative mbi çështjet dhe sfidat që prekin ata, bashkëmoshatarët dhe…, Mundësi për Sipërmarrjen, Uplift Uplift është një program akselerator për startup-e në fazat fillestare dhe i fokusuar në rritjen e biznesit dhe rritjen e vlerësimit për startup-et më inovative dhe më premtuese nga rajoni i Ballkanit. Climathon Tirana Climathon Tirana është pjesë e nismës globale Climathon, e mbështetur nga EIT Climate KIC dhe e krijuar nga Komisioni…, Shërbime mbështetëse, Nuk je Vetem Nuk je Vetem është një faqe këshilluese, e cila ka për qëllim t’ju ofrojë të rinjve mundësi këshillimi dhe ndihmë për problemet që ata ballafaqohen gjatë rritjes dhe përditshmërisë. Terre Des Homme Projekti synon të ofrojë një ndikim në nivel individual, komuniteti dhe institucional duke modeluar dhe zbatuar qasje të qëndrueshme ku…, Mundësi të tjera, Agjensia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive AKPA-ja është tërësia e institucioneve administrative dhe ofruese të shërbimeve të punësimit, të vetëpunësimit dhe të arsimit e formimit profesional. Agjensia Kombetare e Rinise - Thirrje Agjencia Kombëtare e Rinisë garanton dhe promovon të drejtat e të rinjve nëpërmjet mbështetjes për edukim joformal,…