Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em

Tại Việt Nam, UNICEF tập trung vào sự sống còn và phát triển của trẻ em, chủ yếu ở các lĩnh vực như tiêm chủng, sức khỏe, dinh dưỡng và nước sạch vệ sinh.

UNICEF Việt Nam luôn tập trung vào sự sống còn và phát triển của trẻ em Việt Nam
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau