Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em

Sự sống còn của trẻ em là trọng tâm của những gì UNICEF làm. Tại Việt Nam, chúng tôi tập trung vào sự sống còn và phát triển của trẻ nhỏ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tiêm chủng, sức khỏe trẻ em, dinh dưỡng và nước sạch vệ sinh.

early childhood development
UNICEF Viet Nam\Doan Bao Chau

Vấn đề

Khi tăng sự phát triển kinh tế và lợi ích xã hội điều đó đồng nghĩa với việc gia tăng khoảng cách cho 26 triệu trẻ em Việt Nam trong việc tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ, với những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em.

Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể thể hiện trên một loạt các chỉ số về sức khỏe trong hai thập kỷ qua, sự bất bình đẳng và khác biệt vẫn còn ở khu vực dân tộc thiểu số, thu nhập hộ gia đình, những khó khăn của cuộc sống ở nông thôn và miền núi và giáo dục cho người mẹ.

Hiện nay, 100 trẻ em dưới 5 tuổi vẫn tử vong do nguyên nhân có thể phòng tránh được, cao gấp 3,5 lần ở các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết đối với ở trẻ sơ sinh và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ để đảm bảo mọi trẻ em có sự khởi đầu tốt nhất, còn khoảng 1,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc và có nguy cơ bị tổn thương vật lý và não vĩnh viễn.

Nước sạch, vệ sinh và thực hành vệ sinh tốt là điều cần thiết cho sự sống còn và phát triển của trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều trẻ em và gia đình ở nông thôn Việt Nam vẫn có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến nước và vệ sinh với con số khoảng ba triệu trẻ em bị thiếu nước sạch.

Tiêm chủng đã cứu hàng triệu mạng sống và bảo vệ vô số trẻ em ở Việt Nam khỏi bệnh tật và khuyết tật. Tuy nhiên, độ che phủ ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số vẫn còn thấp cùng với thông tin sai lệch có thể làm mất niềm tin của dân chúng trong nỗ lực tiêm chủng quốc gia.

Tiêm chủng Sởi và Rubella tại trung tâm y tế thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng
Tiêm chủng Sởi và Rubella tại trung tâm y tế thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang

Giải pháp

Phương pháp tiếp cận sức khỏe của UNICEF xây dựng dựa trên bề dày kinh nghiệm và lịch sử hành động đáng kể của chúng tôi cho sự sống còn và phát triển của trẻ em ở Việt Nam, đồng thời phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi của trẻ em và xã hội. Là một đối tác tin cậy và cam kết, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ chính phủ để đạt được những lợi ích có ý nghĩa và bền vững trong kết quả y tế bằng cách dựa trên lợi thế, kinh nghiệm và cơ sở chứng cứ rộng lớn của chúng tôi.

Bằng cách tiếp cận nhóm dân số có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em và người chăm sóc sống trong nghèo đói ở nông thôn hoặc thành thị, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai), chúng tôi sẽ giảm thiểu sự bất bình đẳng và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ nhất.
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng

Bằng cách tiếp cận nhóm dân số có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em và người chăm sóc sống trong nghèo đói ở nông thôn hoặc thành thị, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai), chúng tôi sẽ giảm thiểu sự bất bình đẳng và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ nhất.

Phương pháp tiếp cận sức khỏe của UNICEF nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận đa ngành để tăng cường phát triển trẻ thơ và giải quyết các nguyên nhân cơ bản và các yếu tố quyết định hậu quả sức khỏe kém. Điều này có nghĩa là tăng cường các hệ thống y tế địa phương để cung cấp các biện pháp can thiệp sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em và thúc đẩy thực hành chăm sóc gia đình ngăn ngừa tử vong sơ sinh và còi cọc. Công việc này sẽ song song với những nỗ lực để hỗ trợ việc mở rộng các mô hình thành công, chống thảm họa cho các dịch vụ nước sạch vệ sinh tích hợp. Với mục tiêu bao quát để hỗ trợ chính phủ đáp ứng các cam kết quốc tế của mình nhằm loại bỏ phóng uế bừa bãi vào năm 2025, đảm bảo nước uống an toàn cho tất cả vào năm 2030 và đẩy mạnh dinh dưỡng, UNICEF cam kết đảm bảo tất cả trẻ em có sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời để hưởng lợi từ của đất nước phát triển thịnh vượng.

 

Tài liệu liên quan

Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Dien Bien is home to 21 ethnic minorities in the Northwest of Vietnam with more than 491,000 inhabitants. Child mortality rate among ethnic minorities is four times higher than the rate of Kinh Hoa. Meternal mortality rate in mountainous area is three times higher than the rate of delta areas.
Đường dẫn đến trang chứa video
UNICEF Viet Nam
Let's celebrate #WorldWaterDay - Time to spotlight #NoFilter, a campaign that raises awareness of the effects of climate change on children. A series of photographs were taken and developed in a hands-on traditional way (with film, water and a dark room), except using unclean water from local rivers. Watch and see how damaging climate change can be for children’s health and development.