Triển khai thành phố thân thiện với trẻ em khó khăn

UNICEF đang triển khai Sáng kiến Thành phố Thân thiện với Trẻ em tại 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Bé gái, Hồ Thị Thanh Đào, 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ học lớp 2B trường tiểu học Ánh Sáng 5 năm, sau này mới chuyển sang Võ Thị Sáu, một trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật tại TP Hồ Chí Minh.
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng