Đổi mới Sáng tạo cho thanh thiếu niên tại Việt Nam

UNICEF đang cố gắng thúc đẩy việc tạo cơ hội cho thanh niên Việt Nam sử dụng ứng dụng công nghệ trong việc lãnh đạo đổi mới sáng tạo. Việc sử dụng các ứng dụng công nghệ chính là một trong những bước đà quan trọng nhất để phát triển bản thân và xã hội.

Innovation
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung