Bóng đá không giới hạn

Thể thao có sức mạnh thay đổi cuộc sống của trẻ em. Nó đặc biệt quan trọng đối với hạnh phúc và sự phát triển khỏe mạnh của các em.

Thể thao có sức mạnh thay đổi cuộc sống của trẻ em. Thể thao khai mở sức mạnh của phụ nữ giúp cho họ không ngừng tiến bước.
UNICEF Việt Nam\Vũ Lê Hoàng
Đồng đội đồng lòng vì mọi trẻ em