Nasilje prema deci u Srbiji

Nacionalni izveštaj

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Nasilje prema deci u Srbiji ima brojne oblike i javlja se u različitim kontekstima — u intimnom porodičnom okruženju, u školama, u institucijama u koje se deca smeštaju radi zaštite, u digitalnom prostoru i u zajednici.

Prevencija i zaštita dece od nasilja su već više od decenije označene kao jedan od prioriteta nacionalnih politika.

U 2017. godini započet je novi ciklus politike prevencije i zaštite dece od nasilja, a cilj ove studije je da pruži čvrstu evidenciju za one aspekte nasilja koji do sada nisu bili u središtu politika — determinante i faktore koji pokreću nasilje.

Naslovna strana publikacije

Autor

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,19 MB)