Ka sigurnom i podsticajnom okruženju

vodič za škole

vrtic_kao_podsticajno okruzenje_naslovna
UNICEF Srbija/2020

Istaknuto

Vodič je situacioni, kontekstualni, ali i individualizovani resurs u kojem ćete
naći:

  • predlog strategija i tehnika za unapređivanje kompetencija nastavnika i škole
  • kao institucije za organizovano učenje, negovanje zdravih odnosa, prihvatljive
  • komunikacije, participacije i partnerstva s roditeljima i lokalnom zajednicom;
  • mogućnost da proverite šta je u skladu sa zakonom, šta možemo da uradimo zajedno
  • sa decom, roditeljima i kolegama;
  • smernice ka priručnicima, stručnim prilozima i materijalima za rad nastavnika i odeljenjskih starešina sa učenicima, vršnjačkim timovima, roditeljima;
  • odgovore na pitanja ili inspiriraciju za akciju;
  • ali i šta još treba da učimo…
Izdavač
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje