Razvod i glas deteta

Razvod je traumatičan za sve nas, naročito za decu, jer moraju da se opredele da li će živeti sa mamom ili sa tatom.

UNICEF Srbija
Deca stoje između roditelja
UNICEF
23 Jun 2017

„Razvod je traumatičan za sve nas, naročito za decu, jer moraju da se opredele da li će živeti sa mamom ili sa tatom. Moj bivši suprug insistira da deca svedoče na sudu o tome sa kim žele da žive posle razvoda. Posebno insistrira da izjavu u sudu da naš desetogodišnji sin, iako su psiholozi Centra za socijalni rad uočili da je dete zbunjeno i uplašeno i da otac vrši veliki pritisak na njega. Mislim da zbog toga naše dete neće iskreno govoriti pred sudijama“, kaže Dragana, majka dvoje dece iz centralne Srbije, koja se posle 20 godina bračnog života razvodi od supruga.

Draganina priča potvrđuje činjenicu da su deca često žrtve sukoba njihovih roditelja u brakorazvodnim parnicama.

Istovremeno, ona pokazuje koliko je složen zadatak stručnih radnika iz centara za socijalni rad i sudija da procene želje i stvarne potrebe deteta prilikom donošenja odluke kom će roditelju dete biti povereno posle razvoda.

Zakon nalaže da to uvek bude u najboljem interesu deteta, koje bez obzira na uzrast ima pravo da se izjasni kod kog roditelja želi da živi.

U svim sporovima u kojima se odlučuje o starateljstvu nad decom, konačnu odluku donose sudovi.

U tome im pomažu centri za socijalni rad koji daju mišljenje o konkretnim porodičnim odnosima. Mišljenje stručnjaka iz centara za socijalni rad – psihologa, pedagoga i socijalnih radnika ima veliki uticaj na odluku suda, budući da stručni radnici ove institucije procenjuju porodične okolnosti i želje i potrebe deteta.

UNICEF Srbija

Međutim, istraživanje o položaju deteta u građanskim sudskim postupcima u Srbiji pokazalo je da u komunikaciji između cenatara za socijalni rad i sudova izostaju važne informacije za utvrđivanje najboljeg interesa deteta.

S jedne strane dešava se da sudije ne postave centrima važna pitanja o konkretnoj porodičnoj situaciji, kao na primer da li dete trpi nasilje u porodici, dok s druge strane, centri za socijalni rad sudovima daju uopštene nalaze tako da sudije nemaju jasan uvid, što im otežava donošenje odluke.

Moj bivši suprug insistira da deca svedoče na sudu o tome sa kim žele da žive posle razvoda. Posebno insistrira da izjavu u sudu da naš desetogodišnji sin, iako su psiholozi Centra za socijalni rad uočili da je dete zbunjeno i uplašeno i da otac vrši veliki pritisak na njega.

Dragana

Kako bi se unapredila saradnja centara za socijalni rad i sudova u građanskim sudskim postupcima koji se tiču prava i interesa detata, UNICEF je izradio set praktičnih uputstava za rad namenjen sudijama i socijalnim radnicima.

To su jasne instrukcije za njihov budući rad koje bi trebalo da doprinesu unpaređenju prakse.

Ovo predstavlja deo jednog šireg, trogodišnjeg projekta za unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i sistema socijalne zaštite, koji sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, zahvaljujući finansijskim sredstvima koje je obezbedila Evropska unija.

„Te smernice su značajne jer sadrže sva pitanja na koje Centri za socijalni rad treba da odgovore sudu, a s druge strane olakšavaju sudijama da se obuče kako da postupaju s decom kada učestvuju u sudskom postupku – bilo u ulozi stranke, svedoka ili umešača”, smatra Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Svi postupci u kojim učestvuju deca, od brakorazvodnih do parnica za zaštitu od nasilja u porodici smatraju se hitnim, ali neretko traju duže nego što bi trebalo. Smernice za rad trebalo bi da doprinesu i da građanski sudski postupci koji se tiču prava i interesa deteta budu efikasniji.