Besplatna pravna pomoć

U slučaju kršenja prava deteta u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, UNICEF je obezbedio pružanje besplatne pravne pomoći.

UNICEF Srbija
Telefonski razgovor sa osobom kojoj je potrebna pomoć
UNICEF Srbija/2017
03 Jul 2017

U slučaju kršenja prava deteta u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, UNICEF je obezbedio pružanje besplatne pravne pomoći.

Reč je o projektu „Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji“, koji je UNICEF započeo 2014. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, u saradnji sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nevladina organizacija Centar za prava deteta je angažovana kao partner u delu projekta koji se bavio unapređenjem kapaciteta postojećih pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta. T

ako je organizovana stručna obuka za zainteresovane predstavnike udruženja građana i opštinskih pravnih službi.

„Svaki trening je sadržao i teorijski i praktičan deo. Na kraju treninga smo sve ono što smo naučili i usavršili mogli da primenimo na praktičnim primerima. Recimo, saznao sam da u konkretnom slučaju podnošenja prigovora od strane deteta, kada je u pitanju savetovanje pacijenata, gde smo konstatovali da maloletno dete, mlađe od 15 godina, može da potpiše prigovor. Dakle, ne mora to da učini samo zakonski zastupnik,” kaže Boris Stupar, iz službe besplatne pravne pomoći i prava pacijenata Opštine Kikinda.

UNICEF Srbija

„Kada sam dobila poziv za ovu specijalističku obuku od Centra za prava deteta, mogu slobodno da kažem da sam imala malo saznanja o porodičnim odnosima i nasilju nad decom. Treninzi su mi pomogli, pre svega da ja sebe osiguram da, kada mi dođe stranka, bez obzira o kom se pravnom problemu radi, budem sigurnija u sebe i u onome što ću ih uputiti za dalje postupanje,“ kaže Vesna Stepanović koja radi u službi besplatne pravne pomoći Opštine Kuršumlija.

Ona ističe da je nakon završene obuke obišla institucije i škole u Kuršumliji, podelila im materijale i brošure i obavestila ih da ubuduće mogu da joj se obrate u slučaju da je nekom detetu potrebna pravna zaštita.

„Mogu da kažem da su me predstavnici institucija jako lepo dočekali, da oni uopšte nisi ni znali da postoji služba besplatne pravne pomoći u našoj lokalnoj samoupravi,“ napominje Vesna Stepanović.

Najčešći slučajevi koji su bili na Pravnoj klinici, kada su u pitanju prava detata, ticali su se starateljstva, izdržavanja i odvođenja dece u inostranstvo.

Jelena Hadžić, studentkinja

U obuku za pružanje besplatne pravne pomoći u slučajevima kršenja prava deteta u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite uključili su se i sudenti Pravnog fakulteta „Union“ koji na Pravnoj klinici ovog fakulteta pružaju besplatnu pravnu pomoć zainteresovanim građanima.

„Mnogo sam naučila na ovoj obuci i vrlo mi je korisna za budući rad. Na Pravnoj klinici besplatnu pravnu pomoć pružaju obučeni studenti pod supervizijom advokata i profesora. Najčešći slučajevi koji su bili na Pravnoj klinici, kada su u pitanju prava detata, ticali su se starateljstva, izdržavanja i odvođenja dece u inostranstvo“, kaže Jelena Hadžić, studentkinja Pravnog fakulteta „Union“ u Beogradu.

Pružaoci usluge besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta iz cele Srbije, 36 organizacija i službi pravne pomoći, formirali su neformalnu Mrežu na internet platformi, gde svakodnevno razmenjuju informacije i iskustva.

„Oni mogu međusobno da kontaktiraju, diskutuju, a u posebno složenim pitanjima dostupna im je i mentorska podrška, odnosno podrška eksperata za pojedina pitanja,“ naglašava Slađana Radulović, pravnica Centra za prava deteta.

Besplatna pravna pomoć podrazumeva pisanje podnesaka i savete stručnjaka u neposrednom razgovoru, putem imejla i telefona, kao i upućivanje zainteresovanih na nadležne institucije koji mogu da im pruže kompleksniju podršku.