UNICEF poziva na prekid svih oblika nasilja i zlostavljanja dece i među decom

30 Novembar 2022
peer violence pancic 2019
UNICEF Serbia/2019/Pančić

Beograd, 30. novembar 2022 – U Srbiji je povećan broj prijavljenih slučajeva vrnjačkog nasilja i nasilja učenika nad nastavnicima. Ovo ukazuje na spremnost žrtava, svedoka i porodica da prijave ovaj oblik nasilja, kao i na njihovo očekivanje da dobiju adekvatnu podršku nadležnih institucija, što je dobar korak ka rešavanju problema.

UNICEF osuđuje svako nasilje i poziva na prekid svih oblika nasilja i zlostavljanja. Mlada populacija dece i adolescenata je veliki resurs za zemlju, sada i u budućnosti. Njihove potrebe, težnje, blagostanje i zaštita moraju biti prioritet u svim okolnostima.

Ranjivost na nasilje se razvija u složenim socio-ekonomskim i kulturnim kontekstima koji uključuju braću i sestre, vršnjake, roditelje, staratelje, širu zajednicu, profesionalce i vlasti. Od 2005. godine Republika Srbija radi na uspostavljanju međusektorske mreže za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, eksploatacije i nasilja. Ovo uključuje razvoj pravnog okvira, politika i zakona koji regulišu prevenciju i zaštitu dece od svih oblika zlostavljanja i nasilja u kući, školi, institucijama i zajednici. Već je mnogo urađeno na uspostavljanju različitih mehanizama, posebno u školama.

Međutim, kao što su nedavni događaji pokazali, postoje izazovi u implementaciji i odgovornosti koje je neophodno hitno rešiti. To se može postići uspostavljanjem efikasnijih mehanizama za prevenciju i reagovanje između i unutar različitih sistema da bi prevencija dovela do vidljivih rezultata, a incidenti se adekvatno i blagovremeno rešavali, čime bi se smanjila stopa nasilja na svim nivoima.

Vršnjačko nasilje treba shvatiti kao pojavu u širem kontekstu zajednice i porodice, jer deca dolaze u školu noseći sa sobom svoja iskustva, vrednosti i veštine za rešavanja sukoba. Kao i kod svih drugih oblika nasilja, vršnjačko nasilje je rezultat obrazaca ponašanja koji se uče ili podržavaju u drugim sredinama, prvenstveno u porodici, ali i u zajednici u celini. Deca su često svedoci ili žrtve nasilja u porodici. Naime, od ukupnog broja žrtava nasilja u porodici u 2021. godini, čak 8.146 su bila deca. Takođe, 45% dece je i dalje nasilno disciplinovano kod kuće. UNICEF promoviše nenasilno disciplinovanje dece kroz podizanje svesti o njegovim štetnim efektima i dostupnosti alternativa za nenasilno disciplinovanje, izgradnju kapaciteta profesionalaca u svim sektorima i zalaganje za zakonsku zabranu telesnog kažnjavanja.

Jasno je da roditelji igraju ključnu ulogu u životu i razvoju ranog života svog deteta i, shodno tome, društva u celini. Međutim, mnogi roditelji se bore sa suprotstavljenim prioritetima roditeljstva, zarađivanjem za život svoje porodice i drugim svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju. Stoga je staranje o onima koji se staraju o deci u središtu podrške UNICEF-a Programu roditeljstva Republike Srbije.

Ako deca dobiju negu i podršku koju zaslužuju i koja im je potrebna u ranim godinama, to će imati pozitivan uticaj i na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit u adolescenciji i ranom odraslom dobu. Nasilje može imati značajne trenutne i dugoročne međugeneracijske efekte na mentalno zdravlje svojih žrtava. Prevencija mentalnog zdravlja podrazumeva, između ostalog, podršku pojedincima, porodicama i zajednicama kroz niz aktivnosti. Individualna podrška uključuje bolje upravljanje emocijama, izgradnju veština kroz aktivnosti saradnje sa drugima, uključujući fizičke aktivnosti, umetnost i osećaj povezanosti sa školskim životom.

Republika Srbija je donela Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020-2023. godine i na njoj treba da se zasniva odgovor na nasilje nad decom. UNICEF pohvaljuje osnivanje Radne grupe za prevenciju nasilja u obrazovnom sistemu i poziva nadležne da hitno formiraju i Radnu grupu za usmeravanje i praćenje implementacije Strategije kako bi se sistemski bavilo  problemom nasilja nad decom. Štaviše, prevencija nasilja mora da ide ruku pod ruku sa sprovođenjem Programa zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.

UNICEF ostaje posvećen nastavku rada sa Vladom, ministarstvima i drugim partnerima u cilju stvaranja podržavajućeg okruženja bez nasilja i zlostavljanja - za svako dete u Srbiji.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.