विद्यालयलाई विपद्को जोखिमबाट सुरक्षित बनाऔँ !

पोष्टर डाउनलोड गर्नुहोस्

An illustration of a DRR training happening at a school
UNICEF Nepal

हाइलाईटहरू

विद्यालयलाई विपद्को जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन के-कस्ता कदमहरू चाल्न सकिन्छ?

युरोपेली संघ र युनिसेफको साझेदारीमा संचालित कोभिड-१९ प्रतिकार्य शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको पोष्टर डाउनलोड गर्नुहोस्। 

The cover of the Safe School poster
लेखक
युरोपेली संघ, युनिसेफ
प्रकाशन मिति
भाषा
नेपाली