Аудио хичээлээр дамжуулан малчин өрхийн 9000 хүүхдийн боловсролд дэмжлэг үзүүлж байна

“Эрдмийн Долгион” аудио хичээл

UNICEF Mongolia
22 Нэгдүгээр сар 2024