Хөгжим хүүхдийн тархинд хэрхэн нөлөөлдөг вэ: Эцэг эхэд зориулсан мини хичээл

Хүүхдэд хөгжим сонсгохын ач тус