Эхийн Сүүгээр Хооллолт: Эцэг эхэд зориулсан мини хичээл

Хүүхдээ эхийн сүүгээр хооллох талаар асуудаг түгээмэл асуултуудад эмч хариулж байна.

UNICEF