Хүүхдэдээ урьдчилан сэргийлэх тарилга буюу вакцин хийлгэх талаар: Эцэг эхэд зориулсан мини хичээл

Хүүхдийн сувилагч эцэг эхчүүдээс ирдэг хамгийн түгээмэл асуултуудад хариуллаа.