Хүрээлэн буй орчин, агаарын бохирдол

Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны доройтол нь хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна.

air pollution in Ulaanbaatar
UNICEF Mongolia