Sarah sy Stella, fiainana mahaleo tena ho an'ireo tanora vavy miaina anaty hafaliana

Fantaro amin'ny alalan'ity tantara ity ny nahavitan'ny fianaran’ireto tovovavy mahafinaritra roa ireto teo amin'ny fampianarana ankapobeny, dimy taona taorian'ny nianarany teny amin'ny ambaratonga faharoa.

Abela Ralaivita
Portrait photo de Sarah (à gauche) et Stella (à droite) dans le village d’Andranovolo au sud-est de Madagascar.
UNICEF/UNI440386/Ralaivita
24 Septambra 2023