Programa « Mpianatra iray, Hazo iray »

Mandray anjara mavitrika ny mpianatra eny amin’ny CEG Antanimora any amin’ny faritra Boeny

Aubry Razanakoto
Un élève, un arbre
UNICEF Madagascar/2023/Andrianandrasana
16 Martsa 2023