Mianatra ireo teknika momba ny fambolena sy ny fiompiana i Floria.

Miaina ao anaty fahasembanana izay manasarotra ny fianarana mahazatra i Floria, kanefa manantena hoavy tsara kokoa amin'ny lafiny fambolena izy ankehitriny.

Lameese Madi
Floria, apprend les pratiques agricoles et creuse dans la parcelle de terre que sa famille possède.
UNICEF Madagascar/2022/Madi
15 Septambra 2022