Manamafy ny fahaizany miatrika ny fiainany sy fahaiza-miaina eo anatrehan’ny haintany i Fanyah

Ho an’i Fanyah sy ny ankizy hafa miaina ao amin’ny fahasembanana toa azy dia zary lasa tandra vadin-koditra ny fahasahiranana ateraky ny fiovan’ny toetrandro

Abela Ralaivita
Fanyah et Tsimanotry sur le chemin du retour vers leur maison dans le village d’Anarabe, au sud de Madagascar.
UNICEF/UN0780964/Ramasomanana
28 Febroary 2023