Ireo ray aman-dreny dia tonga hatrany amin’ny fanolorana ny taniny ho fanatsarana ny fanabeazana

Mara Justin, manan-janaka 4 mianatra ao amin'ny Sekoly Bevitika dia nanao fanomezana ny taniny izay hananganana trano fianarana roa fanampiny atsy ho atsy.

Tiana Vatosoa Razafindriaka
Écolier dans le Sud
UNICEF/UN0508070/Ramasomanana
16 Novambra 2022