Fotodrafitrasa sahaza ho an'ny kalitaon'ny fahasalaman’ny reny, ankizy, tanora.

Averina amin’ny laoniny ny ny tobim-pahasalamana ao Fénérive-Est, mba hanomezana tolotra fitsaboana tafiditra ao anatin'ny fepetra tsara indrindra

Iavilisy Rame Kara/Christine Ravaonoro
Centre de Santé de Base Urbain de Fenerive-Est
UNICEF Madagascar/2023
17 Oktobra 2023