Fanampiana ara-bola, fanohanana lehibe ho an'ny fianakaviana marefo

Any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara, ny fandaharan’asan’ny UNICEF ZARA MIRA dia manohana ireo fianakaviana sahirana sy ireo ankizy manana fahasembanana.

Rindra Rakotovoahangy
Dans le sud de Madagascar, le programme ZARA MIRA de l’UNICEF soutient les familles dans la précarité ainsi que les enfants avec handicap
UNICEF Madagascar/2023/Rakotovoahangy
14 Novambra 2023