ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຈັດສົ່ງໂດຍໂຄງການການຮ່ວມມືເພື່ອວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVAX Facility) ໄດ້ມາຮອດ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດທຳອິດ ຈາກໂຄງການການຮ່ວມມືເພື່ອວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVAX Facility), ໂດຍຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ CEPI, Gavi, ອົງການຢູນີເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.

21 ມີນາ 2021
COVAX
UNICEF Laos/2021/SSanoubane

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 20 ມີນາ 2021 - ມື້ນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດທໍາອິດ ທີ່ຈັດສົ່ງໂດຍໂຄງການການຮ່ວມມືເພື່ອວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVAX Facility) ໂດຍຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດລະບາດ (CEPI), ອົງການກາວີ (Gavi), ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO).

ການຂົນສົ່ງດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີວັກຊີນ AstraZeneca/Oxford ຈໍານວນ 132,000 ໂດສ ຜະລິດໂດຍສະຖາບັນ Serum ຂອງອິນເດຍ (SII) ແລະ ໄດ້ມີການຈັດສົ່ງທາງອາກາດຈາກເມືອງ Pune, ປະເທດອິນເດຍ ລົງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວັກຊີນ AstraZeneca/Oxford ຊຸດນີ້ແມ່ນ ການຈັດສົ່ງຊຸດທຳອິດ ຂອງຈໍານວນວັກຊີນທັງໝົດ 480,000 ໂດສ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ທີ່ຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນລິເລີ່ມຂອງການສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປີນີ້ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂາດໝາຍການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ໄດ້ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງໂຄງການ COVAX Facility ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ອົງການກາວີ, ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງສໍາຄັນ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການປະສານງານຈັດສົ່ງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດທໍາອິດນີ້. ການມາຮອດຂອງວັກຊີນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,” ກ່າວໂດຍ ພະນະທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ອີງຕາມແຜນປະຕິບັດການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ, ການສັກຢາວັກຊີນ AstraZeneca/Oxford ຊຸດທຳອິດນີ້ ຈະນຳໄປໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອທຳການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ກຸ່ມບູລິມະສິດ ໃນປະເທດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜູ້ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດອາການຮຸນແຮງຈາກການຕິດເຊື້ອ. ກຸ່ມບູລິມະສິດ ປະກອບມີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ, ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ. ລວມທັງ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະຂອງວຽກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດສູນຈໍາກັດບໍລິເວນ.

ນອກເໜືອຈາກວັກຊີນດັ່ງກ່າວ, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບເຂັມສັກຢາແບບພິເສດຈໍານວນ 84,000 ເຂັມ ແລະ ກ່ອງສໍາລັບຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ອະເຊື້ອ 840 ກ່ອງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກໄດ້ຈັດຊື້ໂດຍ ອົງການຢູນິເຊັບ, ໃນມື້ວານນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກຊີນໃຫ້ກຸ່ມບູລິມະສິດຕາມລໍາດັບ.

ທ່ານນາງ Véronique Maeva Fages, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ອົງການກາວີ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາລະກິດຂອງໂຄງການ COVAX Facility ເພື່ອຊ່ວຍຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂດຍການກະຈາຍອຸປະກອນສໍາລັບການສັກວັກຊີນເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ທົ່ວໂລກ.” ທ່ານນາງ Fages ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຳລັບການນຳພາທີ່ກ້າຫານ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ໃນການປົກປ້ອງປະຊາຊົນລາວ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ. ອົງການກາວີ ຫວັງວ່າວັກຊີນເຫລົ່ານີ້ຈະມີໄວ້ໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກເຊີນໄດ້ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້”.

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຂອງອົງການກາວີ ທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ ມີດັ່ງນີ້: ປະເທດອົດສະຕາລີ, ປະເທດ ການາດາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະເທດຝຣັ່ງເສດ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດອິນເດຍ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປະເທດເກົາຫຼີ, ປະເທດລັກເຊມເບີກ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ປະເທດອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການຕອບໂຕ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍການກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງກົງ ລະ ທາງອ້ອມ ສຳລັບການດໍາເນີນການສັກຢາກັນພະຍາດ.

ການຜະລິດວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກມາກ່ອນພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດໜຶ່ງປີ ແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງວິທະຍາສາດການແພດໃນທົ່ວໂລກ. ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກໆປະເທດໃນໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງການສັກວັກຊີນຢ່າງຍຸດຕິທຳ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນໂດຍຜ່ານໂຄງການ COVAX Facility ກໍແມ່ນອີກບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ດຣ. Mark Jacobs, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ການມາຮອດຂອງວັກຊີນຈາກໂຄງການ COVAX Facility ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງປະຊາຄົມສາກົນເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການໃນຄັ້ງນີ້. ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ກວດສອບຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ໄດ້ຖືກປະເມີນວ່າມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິທິຜົນ; ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເຖິງການສັກວັກຊີນໃນໄລຍະເວລາພຽງໜຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ອອກລາຍຊື່ການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ” ທ່ານ ດຣ. Jacobs ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ບໍ່ມີປະເທດໃດທີ່ຈະປອດໄພຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດຈົນກວ່າທຸກປະເທດຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ການມາຮອດຂອງວັກຊີນຈາກໂຄງການ COVAX ໃນ ສປປ ລາວ ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນບາດກ້າວໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສູງສຸດ”

ວັກຊີນທີ່ຈະໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການທົດສອບດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ - ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຫຼັກຖານ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆແລ້ວ. ວັກຊີນ AstraZeneca ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖາບັນ Serum ຂອງອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຜ່ານໂຄງການ COVAX ໄດ້ຖືກອະນັດມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້ສຸກເສີນ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກອະນຸມັດເຂົ້າໃນລາຍຊື່ການນຳໃຊ້ສຸກເສີນຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ.

“ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການສັກວັກຊີນໃນທົ່ວໂລກ. ອົງການຢູນິເຊັບ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ມີບົດບາດນຳພາໃນການສະໜອງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການຈັດການກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດ.” ກ່າວໂດຍທ່ານ ດຣ. ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສຳລັບການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າຕໍ່ວຽກງານຂອງ ອົງການກາວີ ແລະ ໂຄງການ COVAX ເພື່ອນຳເອົາວັກຊີນເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຖານະຜູ້ສະໜອງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງທົດສະວັດ, ອົງການຢູນິເຊັບຮັບຮູ້ເຖິງບົດບາດອັນສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອທີ່ຈະສະຫນອງອຸປະກອນອັນສຳຄັນຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດເດັກ.”

ການມາຮອດຂອງວັກຊີນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງໂຄງການ COVAX Facility ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການຈັດສົ່ງວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍຈໍານວນ 2 ຕື້ໂດສໃນທ້າຍປີ 2021, ເຫດການນີ້ຈະກາຍເປັນການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັກຊີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.

ໂຄງການວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແມ່ນນຳພາໂດຍ ອົງການກາວີ, ອົງການພັນທະມິດເພື່ອວັກຊີນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດລະບາດ (CEPI), ເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບອົງການຢູນິເຊັບ ລວມທັງທະນາຄານໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ. ໂຄງການ COVAX ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 ACT ຫຼື Access to COVID-19 Tools Accelerator ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະດັບໂລກເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ, ການຜະລິດ, ແລະການເຂົ້າເຖິງການທົດສອບ, ການຮັກສາ ແລະ ການສັກວັກຊີນທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ.

ໂຄງການວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ພັດທະນາວັກຊີນຫລາກຫລາຍຊະນິດທີ່ເໝາະສົມກັບທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ປະຊາກອນຂອງແຕ່ລະພາກພື້ນ, ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນການຈັດສົ່ງວັກຊີນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຕື້ໂດສໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຊື່ເຂົ້າຮ່ວມໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2021, ໃນນັ້ນມີຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຢ່າງໜ້ອຍ 1,3 ຕື້ໂດສ ໃຫ້ແກ່ບັນດາລາຍຊື່ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າຈໍານວນ 92 ປະເທດຂອງໂຄງການ COVAX Facility ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການ Gavi COVAX Advance Market Committee (AMC).


ບັນທຶກເຖິງບັນນາທິການ

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນກັບໂຄງການ Gavi COVAX AMC ແມ່ນສາມາດເຂົ້າອ່ານໄດ້ທີ່ນີ້.

ເຄື່ອງມືຕິດຕາມທຶນສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 (ACT Accelerator), ເຊິ່ງລວມມີລາຍລະອຽດຂອງການສະໜອງທຶນສຳລັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທີ່ນີ້.


ກ່ຽວກັບ COVAX

COVAX, ເສົາຫຼັກວັກຊີນຂອງແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 (ACT), ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືໂດຍ ອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາເພື່ອຮັບມືກັບໂລກລະບາດ (CEPI), ອົງການກາວີ (GAVI), ອົງການພັນທະມິດເພື່ອວັກຊີນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) - ເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດວັກຊີນໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ກຳລັງພັດທະນາ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອື່ນໆ. ນີ້ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມລະດັບໂລກ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະມີໄວ້ໃຫ້ທົ່ວໂລກບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງ ແລະ ລາຍຮັບຕໍ່ກໍຕາມ.

CEPI ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19: ໂດຍການລົງທືນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ (R&D) ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຜູ້ພັດທະນາວັກຊີນອື່ນໆ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາວັກຊີນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ 3 ຊະນິດ ໃຫ້ມີໄວ້ສຳລັບປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ COVAX Facility. ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງວຽກງານນີ້, CEPI ໄດ້ສິດທິເບື່ອງຕົ້ນໃນການປະຕິເສດວັກຊີນຈໍານວນ 1 ຕື້ກວ່າໂດສຂອງກຸ່ມ COVAX Facility, ແລະ ໄດ້ລົງທືນດ້ານຍຸດທະສາດໃນການຜະລິດວັກຊີນ, ເຊິ່ງປະກອບມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມສະມາຊິກ, ແລະຮັບປະກັນແກ້ວຂອງເຂັມສັກຢາທີ່ໃຊ້ເພື່ອບັນຈຸວັກຊີນ ຈຳນວນ 2 ຕື້ໂດສ. CEPI ຍັງກຳລັງລົງທຶນໃສ່ "ຜູ້ຜະລິດວັກຊີນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ", ເຊິ່ງຈະໃຫ້ທາງເລືອກເພີ່ມຕື່ມໃນໂລກເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນອະນາຄົດ.

ອົງການ Gavi ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຊື້ ແລະ ຈັດສົ່ງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19: ປະສານງານວຽກງານອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບໍລິຫານຂອງໂຄງການ COVAX Facility ແລະ ໂຄງການ Gavi COVAX AMC ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາພັນທະມິດຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຈັດສົ່ງວັກຊີນໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດ. ໂຄງການ COVAX Facility ແມ່ນກົນໄກການຈັດຊື້ແບບຄົບວົງຈອນທົ່ວໂລກ ສໍາລັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍຈະຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ສະເໝີພາຍໃນການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ ສຳລັບ 190 ປະເທດທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍນຳໃຊ້ກອບວຽກທີ່ກຳນົດໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ. ໂຄງການ COVAX Facility ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຮວບຮວມອໍານວນໃນການຊື້ຈາກປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ການຄຳ້ປະກັນປະລິມານຜູ້ຜະລິດວັກຊີນໃຫ້ພຽງພໍ. ໂຄງການ Gavi COVAX AMC ແມ່ນກົນໄກການເງິນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 92 ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ປານກາງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສັກວັກຊີນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ. ອົງການ Gavi ກຳລັງລະດົມທຶນເພື່ອໂຄງການ COVAX AMC, ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຈັດຊື້ວັກຊີນຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ບັນດາລັດຖະບານ ໃນການເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຄວາມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການກະຈາຍວັກຊີນ, ລວມທັງອຸປະກອນຕູ້ແຊ່ເຢັນແບບພິເສດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ເຂັມສັກຢາ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ດ້ານອື່ນໆຂອງການດໍາເນີນງານດ້ານການຈັດສົ່ງ. ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການສາທາລະນະສຸກອາເມຣິກັນແພນ (PAHO) ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານດ້ານການຈັດຊື້ສຳລັບໂຄງການ COVAX Facility, ຊ່ວຍຈັດສົ່ງວັກຊີນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ COVAX AMC ແລະ ອື່ນໆ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ມີຫຼາຍພາລະບົດບາດໃນວຽກງານວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19: ເຮັດວຽກໃຫ້ຄຳແນະນຳມາດຕະຖານກ່ຽວກັບດ້ານນະໂຍບາຍວັກຊີນ, ລະບຽບການ, ຄວາມປອດໄພ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ, ການຈັດສັນ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງປະເທດ. ກຸ່ມຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ (SAGE) ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ເພື່ອພັດທະນາຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສັກຢາກັນພະຍາດ. ລາຍຊື່ການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ (EUL) / ບັນດາໂຄງການທີ່ມີເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນການທົບທວນ ແລະ ການອະນຸຍາດທີ່ມີຄວາມກົມກຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດສະມາຊິກ. ສິ່ງນີ້ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປະສານງານທົ່ວໂລກ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຮູບແບບຜະລິດຕະພັນເປົ້າໝາຍ ສຳລັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ສະໜັບສະໜູບດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ຮັບບົດບາດໃນການນໍາພາ ຮ່ວມກັນກັບອົງການຢູນິເຊັບ ໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ບັນດາປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກະກຽມທີ່ຈະໄດ້ຮັບແລະຄຸ້ມຄອງວັກຊີນ. ແຜນວຽກການສ້າງຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຈັດສົ່ງຂອງປະເທດ (CRD) ປະກອບມີ ອົງການ Gavi ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆໃນລະດັບໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດເພື່ອສະໜອງເຄື່ອງມື, ການຊີ້ນຳ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການໃນການວາງແຜນ ແລະ ການແຈກຢາຍວັກຊີນ . ຄຽງຄູ່ກັບຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອວັກຊີນໂຄວິດ-19, ອົງການອະນາໄມໂລກຍັງ ກຳລັງພັດທະນາລະບົບການຊົດເຊີຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຜູກມັດ ໃນເວລາຈຳກັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ອົງການຢູນິເຊັບ ກຳລັງນຳໃຊ້ປະສົບການທີ່ສະສົມມາຂອງຕົນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດຊື້ວັກຊີນພຽງຢ່າງດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດວັກຊີນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງການຈັດສົ່ງ ແລະ ເກັບມ້ຽນວັກຊີນ. ອົງການຢູນິເຊັບ ໄດ້ຈັດຊື້ວັກຊີນຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດສຕໍ່ປີ ສຳລັບການສັກຢາກັນພະຍາດ ແບບປົກກະຕິ ແລະ ເພື່ອການຕອບໂຕ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃນນາມຂອງເກືອບ 100 ປະເທດ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກອງທຶນໝູນວຽນຂອງອົງການ PAHO, ອົງການຢູນິເຊັບ ກຳລັງນຳພາໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການກາວີ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະປະເທດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບການສັກວັກຊີນ, ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຕູ້ແຊ່ເຢັນແບບພິເສດພ້ອມໃຊ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອແຈກຢາຍວັກຊີນ. ອົງການຢູນິເຊັບ ຍັງມີບົດບາດໃນການນຳພາໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການສັກວັກຊີນ, ການສົ່ງຕໍ່ການສື່ຂໍ້ຄວາມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນວັກຊີນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວໂລກ.


ກ່ຽວກັບອົງການພັນທະມິດຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດລະບາດ CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)

ອົງການ CEPI ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ພາກເອກກະຊົນ, ມູນນິທິການກຸສົນ ເເລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກເປີດຕົວຢູ່ທີ່ Davos ໃນປີ 2017. CEPI ເເມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຢາວັກຊີນຕ່າງໆເພື່ອກຽມຮັບມືກັບການເເຜ່ລະບາດຂອງໂລກພະຍາດທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນອະນາຄົດ ເເລະ ຍັງໄດ້ປະສານງານເເບບໃກ້ຊິດກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຮັບມືກັບການເເຜ່ລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ອີກດ້ວຍ. CEPI ໄດ້ລິເລີ່ມ ຫຸ້ນສ່ວນ 11 ຫຸ້ນສ່ວນເພື່ອພັດທະນາວັກຊີນສຳລັບ ໂຄວິດ-19 ເເລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມມື ກໍໄດ້ນຳໃຊ້ ໂຄງສ້າງການຮັບມືທີ່ CEPI ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ກ່ອນການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ວຽກງານຂອງ CEPI ໄດ້ສຸມໃສ່ການຮັບມືກັບເຊັ່ນ ພະຍາດອີໂບລາ, ພະຍາດ Lassus, ພະຍາດ MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus), ພະຍາດ Nipah, ພະຍາດ Rift Valley Fever ແລະ ເຊື້ອພະຍາດ Chikungunya. ນອກຈາກນີ້ເເລ້ວ  CEPI ຍັງໄດ້ລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີ ທີສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວັກຊີນກັນເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເທື່ອ ອີກເຊັ່ນດຽວກັນ.


ກ່ຽວກັບອົງການກາວີ (Gavi)

ອົງການ Gavi, ພັນທະມິດເພື່ອການສັກຢາກັນພະຍາດ, ເປັນຫຸ້ນສ່ວນພາກລັດ-ເອກະຊົນ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍສັກຢາກັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃຫ້ກັບເດັກທົວໂລກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2000, ອົງການ Gavi ໄດ້ຊ່ວຍສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ກັບເດັກ ໄດ້ເປັນຮຸ້ສະໄໝໜຶ່ງ, ເຊິ່ງປະກອບມີເດັກຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 822 ລ້ານ ຄົນ, ແລະ ຍັ່ງໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງເດັກຫຼາຍກວ່າ 14 ລ້ານຄົນ  ເເລະ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກໃນ 73 ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ນອກຈາກນີ້ເເລ້ວ, ອົນການ Gavi ຍັງມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຄົນທົ່ວໂລກໂດຍການໃຫ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ກັບລະບົບສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມທັງສະໜອງທຶນໃນເພື່ອເກັບກອງທຶນສໍາລັບວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ອີໂບລາ, ໂລກອະຫິວາ, ໂລກເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງ ແລະ ໄຂ້ເຫຼືອງ. ພາຍຫຼັງການຄົ້ນຄວ້າເປັນເວລາສອງທົດສະວັດ, ວຽກງານຂອງອົງການ Gavi ໃນປະຈຸບັນເເມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການປົກປ້ອງຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ເເລະ ການສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ກັບເດັກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ ໂດຍນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳການເງິນເເບບໃໝ່ ເເລະ ເຕັກໂນໂລຊີລ້າສຸດ, ຈາກ drone ຈົນເຖີງ biometrics, ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຫຼາຍລ້ານຄົນ, ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດກ່ອນທີ່ຈະມີແຜ່ລາມ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.gavi.org ເເລະ ທ່າງ Facebook ເເລະ Twitter.

ພັນທະມິດເພື່ອການສັກຢາກັນພະຍາດເເມ່ນໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ລັດຖະບານຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ອົງການອະນາໄມໂລກ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ທະນາຄານໂລກ, ອຸດສາຫະກຳວັກຊີນ, ອົງການວິຊາການ, ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ານສັງຄົມ, ມຸນລະນິທິ Bill & Melinda Gates ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຈາກພາກເອກະຊົນອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດອານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເເລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງອົງການ Gavi ທີ່ນີ້.


ກ່ຽວກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແມ່ນຜູ້ນໍາລະດັບໂລກໃນການຊີ້ນໍາດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການໃນເຄືອຂ່າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1948 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນງານໃນ 194 ປະເທດສະມາຊິກ ໃນທົ່ວ 6 ພາກພື້ນ ແລະ ລວມມີ 150 ຫ້ອງການ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຮັກສາໂລກໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເປົ້າໝາຍຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ສໍາລັບປີ 2019 ຫາ 2023 ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນອີກກວ່າໜຶ່ງພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກວິກິດການສຸກເສີນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ເເລະ ວິທີການປ້ອງກັນຕົວທ່ານຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.who.int/laos. ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ TwitterFacebookInstagramLinkedInTikTok,  PinterestSnapchatYouTube


ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໂຄວິດ-19 (ACT-Accelerator)

ACT-Accelerator ເເມ່ນການຮ່ວມມືລະດັບໂລກແບບໃໝ່ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເລັ່ງລັດການພັດທະນາ, ການຜະລິດ, ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ການກວດທົດສອບພະຍາດໂຄວິດ-19 , ການປິ່ນປົວ, ແລະ ວັກຊີນ ເເບບສະເໝີພາບ. ACT-Accelerator ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງ ການຮຽກຮ້ອງຈາກບັນດາຜູ້ນຳຂອງ G20 ໃນເດືອນມີນາ ເເລະ ໄດ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ, ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (European Commission), ປະເທດຝຣັ່ງ ເເລະ ມຸນລະນິທິ Bill & Melinda Gates ໃນເດືອນເມສາ 2020.

ACT-Accelerator ບໍ່ແມ່ນໃຈກາງການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ອົງການໃໝ່, ແຕ່ແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການຜັກດັນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງອົງການທີ່ມີມາກ່ອນແລ້ວ ເພື່ອຢຸດຕິການລະບາດຂອງພະຍາດ. ມັນແມ່ນກອບວຽກງານສໍາລັບການຮ່ວມມືກັນ ທີ່ອອກແບບເພື່ອລວມທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນໃນການຢຸດຕິພະຍາດລະບາດໂດຍໄວ້ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ຜ່ານການພັດທະນາການເຂົ້າ, ການຈັດສັນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຈັດສົ່ງຂອງການທົດລອງ, ຮັກສາ ແລະ ວັກຊີນ, ເພື່ອການປົກປ້ອງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຟື້ນຟຸສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນໄລຍະເວລາອັນໃກ້. ດ້ວຍອາໄສປະສົບການຂອງອົງການດ້ານສຸຂະພາບແນວໜ້າລະດັບໂລກ ທີ່ກໍາລັງຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີຄວາມທ້າທ້າຍທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈະສາມາດກ້າວຂ້າມຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນລັບໃໝ່ໆຈາກການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ບັນດາສະມາຊິກມີພັນທະຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄວາມຮ່ວມມືໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

The ACT-Accelerator ມີທັງໝົດ 4 ຂົງເຂດວຽກງານ: ການວິໄຈ, ການບໍາບັດ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ and ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນວຽກງານທີ່ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຈັດສັນ.

 

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ມາເຣຍ ເຟີນານເດສ
ຫົວໜ້າພະແນກໂຄສະນາ, ສື່ສານ ແລະ ການຮ່ວມມື
ອົງການຢູນິເຊັບ
ໂທລະສັບ: +856 21 487500 ext. 7508
ໂທລະສັບ: +856 20 55519681
ອີເມວ: mfernandez@unicef.org
ທ່ານອີເຣນ ຕັນ
ທີ່ປຶກສາດ້ານການສື່ສານ
ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)
ໂທລະສັບ: +856 21 353 905 ext 81853
ອີເມວ: tanir@who.int

ເນື່ອຫາຂອງສື່

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook