ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບວັກຊີນ Pfizer 151,200 ໂດສ ຈາກ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ

08 ພະຈິກ 2023
Nurse with vaccine.
UNICEF/2023

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ພະຈິກ 2023 – ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບວັກຊີນ Pfizer BioNTech ປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຈຳນວນ 151,200 ໂດສ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເຂັມກະຕຸ້ນ, ເຊິ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ຜ່ານ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ຈັດສົ່ງຜ່ານ COVAX ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການ ອະນາໄມໂລກ.

ວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການສະໜອງການປ້ອງກັນຕໍ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນປະຕິບັດການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ.

ໃນປະຈຸບັນ, ເກືອບ 78 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂັ້ນພື້ນຖານຄົບໂດສແລ້ວ ແລະ ປະມານ 29 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸ ແມ່ນໄດ້ຮັບເຂັມກະຕຸ້ນແລ້ວເຊັ່ນດຽວກັນ.

ທ່ານ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ, ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກ່າວວ່າ: “ວັກຊີນທີ່ໄດ້ຮັບນີ້ ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ເຖິງວ່າໄລຍະສຸກເສີນຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນຈະໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນທົ່ວ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍັງຄົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກ ໂຄວິດ-19. ຄຽງຄູ່ກັນກັບບັນດາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ພວກເຂົາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບູລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕິມຈາກວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ນ."

ທ່ານ Michelle Y. Outlaw, ອຸປະທູດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໃນ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ. “ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຢືນຄຽງຂ້າງ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ວັກຊີນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີປະສິດຕິພາບສູງ ແລະ ຈະຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການປົກປ້ອງບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຈະຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ການມາເຖິງຂອງວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ.

ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການຮັບມືກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດ. ນອກຈາກການສະໜອງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເກືອບ 3 ລ້ານ ໂດສ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ມາຮອດປັດຈຸບັນແລ້ວ, ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ກໍ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 16 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ການສື່ສານຄວາມສ່ຽງ, ການສະໜອງອຸປະກອນອົກຊີແຊນ ແລະ ລະບົບຄວາມເຢັນ ເພື່ອເກັບຮັກສາວັກຊີນໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ວັກຊີນທັງໝົດນັ້ນ ສາມາດຖືກຈັດສົ່ງໃຫ້ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວປະເທດ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ.

ທ່ານ ນາງ ດຣ. ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນພັນທະມິດທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.”

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ດຣ. Ying-Ru Lo, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ກ່າວ: “ສປປ ລາວ ຄວນມີຄວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນຜົນຈາກວຽກງານສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເຈັບປ່ວຍຮຸ່ນແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໃນຄັ້ງນີ້ຍັງຈະຊ່ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຮັກສາ ແລະ ສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວອີກເຊັ່ນດຽວກັນ."

ວັກຊີນທັງໝົດທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ ອົງການ ອະນາໄມໂລກ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນການປົກປ້ອງປະຊາຊົນຈາກການເຈັບປ່ວຍຮຸ່ນແຮງຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

COVAX ແມ່ນເປັນ ໂຄງການ ນໍາພາຮ່ວມກັນໂດຍ ອົງການ ກາວີ, ອົງການ ອະນາໄມໂລກ ແລະ CEPI, ໂດຍເຮັກວຽກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບ ອົງການ ຢູນີເຊັບ ພ້ອມທັງ ອົງການ ທະນາຄານໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງ​ສັງຄົມ, ໂຮງງານ​ຜະລິດ, ແລະອື່ນໆ. COVAX ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມື ໂຄວິດ-19 ACT-ຜູ້ເລັັ່ງລັດ, ເປັນການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກຄັ້ງສໍາຄັນ​ເພື່ອເລັ່ງ ການພັດທະນາ, ການຜະລິດ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແບບເທົ່າທຽມກັນຕໍ່​ການກວດຫາ​, ການປິ່ນປົວ, ແລະ ວັກຊີນ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

ທ່ານ ວິຊິດ ຄຳລືຊາ
ຫົວໜ້າສູນສື່ສານເພື່ອສຸຂະພາບ ເເລະ ສຸຂະສຶກສາ
ໂທລະສັບ: +856 20 2250 2862
ອີເມວ: vkhamlusa@yahoo.com
Simon Nazer
Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook