Кыргызстандагы балдардын жана аялдардын абалы тууралуу Мульти-индикатордук кластердик изилдөө

Мульти-индикатордук кластердик изилдөө (МИКИ) глобалдык МИКИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлдү

Кыска мазмуну

Мульти-индикатордук кластердик изилдөө (МИКИ) глобалдык МИКИ программасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2018-жылы жүргүзүлдү. Изилдөө ЮНИСЕФтин техникалык колдоосу алдында жүргүзүлүп, ЮНИСЕФ, ЮСАИД жана ЮНФПА финансылык колдоо көрсөткөн.

Мульти-индикатордук кластердик изилдөө" (МИКИ) аттуу глобалдык программаны 1990-жылдары ЮНИСЕФ иштеп чыккан. Бул программа балдардын жана аялдардын абалынын индикаторлорунун кеңири өңүтү боюнча эл аралык деңгээлде салыштырылчу маалыматтарды чогултууда өлкөлөргө жардам берүү үчүн үй кожолуктар арасында изилдөө жүргүзөт. МИКИ изилдөөлөрү өзөктүк көрсөткүчтөрдү өлчөйт. Бул көрсөткүчтөр өлкөлөргө саясатта, улуттук өнүгүү программаларында жана пландарында колдонуу үчүн маалыматтарды топтоп берет. Ошондой эле Туруктуу Өнүгүү Максаттарына (ТӨМ) жетүү жана эл аралык деңгээлде макулдашылган башка милдеттенмелерди аткаруу процессине мониторинг жүргүзүү үчүн колдонулат.

Негизги көрсөткүчтөрдүн кыскача мазмунунун максаты МИКИни өз убагында жайылтуунун жана пайдалануунун
жеңилдетүү болуп эсептелет. Глобалдык МИКИ программасы жөнүндө кошумча маалыматты mics.unicef.org сайтынан алууга болот.

 


 

MICS 2018
Автору
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, БУУнун (ЮНИСЕФ) Балдар фонду
Жарыяланган күнү
Тилдер
орус, кыргыз

Отчетту жүктөп алуу

Отчетто жазылган маалыматтарды кайра басууда, цитата келтиргенде жана башкача колдонууда ушул отчетко милдеттүү түрдө шилтеме кылуу керек.