Мүгедектігі бар балалардың жағдайына талдау: Қазақстан Республикасында инклюзивті қоғамды дамыту

Мүгедектігі бар балалардың жағдайына талдау: Қазақстан Республикасында инклюзивті қоғамды дамыту

публикация
UNICEF

Маңызды оқиғалар

Бұл есепте Қазақстан Республикасындағы мүгедектігі бар балалардың жағдайына жасалған талдау ұсынылды. Қазақстан Республикасындағы мүгедектігі бар балалардың жағдайына жасалған тұтас талдау құжаттарға бастапқы талдау жасауды, фокус-топтардағы талқылауларды, мүгедектігі бар және мүгедектігі жоқ балалардың мұғалімдерімен, ата-аналарымен, мүгедектігі бар және мүгедектігі жоқ балалардың өздерімен, мемлекеттік органдардың өкілдерімен және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істейтін мамандармен егжейтегжейлі жүргізілген сұхбаттарды қоса алғанда, аралас әдістер ұстанымын пайдалана отырып дайындалды. Бастапқы және екінші деректерге жасалған талдау соңғы екі онжылдықтың мүгедектігі бар балалардық құқықтары саласында біршама нормативтік-құқықтық және заңнамалық реформалармен сипатталатынын көрсетті. Мұндай ілгерілеушілік Қазақстанда мүгедектігі бар балаларды қорғаудың басымдығын және олардың әлеуметтік инклюзиясы туралы мәселенің бар екенін көрсетеді.

Автор

Сонила Томини, Микаэлла Ваноре, Сепиде Юзефзаде, Франциска Гассманн

Жариялау Күні

Тілдер

Орыс

ISBN

978-601-7523-10-7

Есепті жүктеңіз

(PDF, 3,85 MB) (PDF, 3,81 MB) (PDF, 3,87 MB)