„Studentima, budućim odgajateljima, treba osigurati prilike za razvoj inkluzivne svijesti!"

U okviru pilot-programa EU Jamstvo za svako dijete opremljen je praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu

UNICEF
praktikum
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu
11 Listopad 2021

EU Jamstvo za svako dijete inicijativa je Europske komisije, koja se u suradnji s UNICEF-om, provodi s ciljem da najranjivija djeca u Europskoj uniji imaju pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, uslugama skrbi za djecu, adekvatnim uvjetima stanovanja i kvalitetnoj prehrani. U Hrvatskoj se ovaj pilot-program, točnije njegova Faza III: „Testiranje Jamstva za svako dijete“ provodi u Međimurskoj županiji, regiji s ograničenim pristupom uslugama zaštite djece i podrške obiteljima, a pristup uključuje tri komponente: pristup uslugama zaštite djece i podrške obitelji, pristup predškolskom obrazovanju i pristup uslugama rane intervencije u djetinjstvu. 

Program se u Međimurju provodi uz pomoć implementacijskih partnera, a jedan od njih je i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Odsjek u Čakovcu koji je, kao pripremu za novu akademsku godinu, opremio praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Praktikum je opremljen  materijalima koji u potpunosti odgovaraju sobi dnevnog boravka u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a naglasak je na materijalima koji doprinose razvoju interkulturalnih kompetencija i prihvaćanju različitosti.

„Ovako opremljeni praktikum omogućit će studentima da teorijsko znanje isprobavaju u praksi pomoću najsuvremenijih didaktičkih sredstava“, objašnjava docentica s Učiteljskog fakulteta, doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić.

„Pokazalo se da bi ustanove koje obrazuju odgajatelje trebale imati mogućnost da im pokažu sve ono što je potrebno u radu s različitim dobnim i razvojnim skupinama pa smo zaključili da bi ovakav kabinet imao značajan doprinos u jačanju kompetencija naših studenata. Materijali kojima smo opremili praktikum omogućavaju razvoj inkluzivne svijesti o obrazovanju, primjerice, tu su didaktički materijali koji potiču učenje, toleranciju i međusobno poštivanje“, objašnjava doc. dr. sc. Višnjić Jevtić.

Praktikum je uređen kao vrtić, opremljen je namještajem i igračkama za jednu mješovitu vrtićku skupinu.

„U praktikumu ćete pronaći centre aktivnosti te poticajne materijale, odnosno igračke, kao u svakom vrtiću. Od centara, primjerice za obiteljske igre, koje su nam svima poznate s lutkama ili manjom kuhinjom do centra senzorne motorike, koji je danas sve češći u vrtićima. Posebnost je da su u okviru te naše vrtićke skupine, odnosno te naše sobe dnevnog boravka zastupljeni i materijali koji polaze od alternativnih pedagoških koncepcija. Pa tako imamo materijale za Montessori i Waldorf s kojima se studenti nemaju često priliku upoznati“, kaže Višnjić Jevtić, te dodaje kako djeci treba osigurati prilike za igru jer najviše uče kroz igru.

Podsjeća da ne dolaze sva djeca iz okruženja u kojima imaju prostora i prilika za igru, i zato, ističe, odrasle osobe moraju osigurati takav prostor.

„Djeca kroz igru najlakše uče, važno je da budu uključena, da budu u doticaju s drugim pojedincima. Za razliku od prošlih vremena kad smo odrastali u višegeneracijskim obiteljima, kada smo imali bratiće, sestrične, braću i sestre i djeca su ostvarivala socijalni kontakt s različitim pojedincima, danas je toga sve manje. Djeca uče na tri načina –  kroz igru, kroz iskustvo ili po modelu. Model može biti odrasla osoba, ali jako je dobro kada su to njihovi vršnjaci jer tada raste njihovo samopouzdanje i samopoštovanje i samosvijest o vlastitim sposobnostima. Na neki način potiču jedni druge da naprave još jedan korak dalje prema razvoju i zato je važno da djeca idu u vrtić“, naglašava docentica Višnjić Jevtić.

praktikum
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu
Opremljena učionica Odsjeka Učiteljskog fakulteta u Čakovcu, koja u potpunosti odgovara sobi dnevnog boravka u ustanovi ranog i ppredškolskog odgoja i obrazovanja. Praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja opremljen je u sklopu pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete“.

Nažalost, programi predškolskog odgoja i dalje ostaju nedostupni velikom broju djece, posebice djeci koja žive u uvjetima siromaštva te u udaljenim, ruralnim naseljima. Upravo zato je pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju, koji uključuje jačanje kapaciteta stručnjaka u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i roditelja, otvaranje novih ustanova te razvoj regulatornog okvira za lokalne vlasti, izdvojen kao jedno od tri područja intervencija kojima se u Hrvatskoj bavi pilot-program „EU Jamstvo za svako dijete“.

U opremanju novog praktikuma pomagali su i sami studenti, iako u to vrijeme još nije bila počela nastava na fakultetu.

Na taj su način studenti imali mogućnost uvida u proces opremanja dnevnog boravka u vrtiću.

„Iza tog naizgled jednostavnog zadatka stoji cijela filozofija, koja objašnjava zašto se nešto stavlja baš tu, a ne negdje drugdje i zato je studentima ovo bila dobra prilika da uđu u proces samog početka opremanja vrtića. Inače, kad dođu na praksu, sobe su već posložene, djeca već imaju svoje aktivnosti i dinamiku, pa propuste taj važni dio opremanja“, rekla nam je docentica s Adrijana Višnjić Jevtić.

praktikum
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu
Opremljena učionica Odsjeka Učiteljskog fakulteta u Čakovcu, koja u potpunosti odgovara sobi dnevnog boravka u ustanovi ranog i ppredškolskog odgoja i obrazovanja. Praktikum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja opremljen je u sklopu pilot-programa „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete

Pilot-program „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete“,  financiran sredstvima Europske unije provodi se u 7 zemalja Europske unije, s ciljem osiguravanja svoj djeci pristup osnovnim uslugama, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, kvalitetna prehrana, kvalitetni uvjeti stanovanja i usluge brige o djeci.

U Hrvatskoj je ovaj pilot-program usmjeren prvenstveno na djecu s teškoćama, djecu koja žive u osjetljivom obiteljskom okruženju te djecu pripadnike rasnih ili nacionalnih manjina. Provodi u sedam općina Međimurske županije, a kroz suradnju i znanje implementacijskih partnera intervencije se odvijaju u trima područjima: integrirane usluge zaštite djece i podrške obiteljima, usluge rane intervencije te pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju.

©UNICEF, 2021. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih ovdje."

 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec implementacijski je partner Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u provođenju pilot programa "Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj", koji financira Europska unija.